EUROPARLAMENTARNA GRUPA ALL OF US APELUJE DO SEJMU O OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SZPITALI

14 lipca sejmowa komisja zdrowia zaopiniowała negatywnie poprawką senatu, który przywrócił obowiązek szpitala do wskazania pacjent(k)om, gdzie mogą otrzymać świadczenie, jeśli lekarz odmówił jego wykonania z powodu klauzuli sumienia. Dzisiaj Sejm zamie się tym projektem na posiedzeniu plenarnym.

Nasi sojusznicy w Europie nie mają wątpliwości co do konieczności wprowadzenia obowiązku wskazywania placówki, w których pacjentki będą mogły uzyskać świadczenie w przypadku odmowy. Europarlamentarzystki/-ści z  grupy All of Us skierowali list do polskiego Sejmu z rekomendacją przyjęcia poprawki Senatu. Przypominają oni o zobowiązaniach podjętych przez Polskę na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza o ostatnich zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy. Komitet wyraźnie zobligował Polskę do ustawowej regulacji obowiązku wskazania placówki, która w przypadku odmowy zabiegu podejmie się jego wykonania. W przeciwnym razie  wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozostanie dalej niezamknięte.

Więcej nt. batalii o wpisanie obowiązku informacyjnego do ustawy w poście o naszej petycji.

Więcej o wyrokach ETPCz wobec Polski w sprawach dotyczących terminacji ciąży.

Call to Vote in Favour of Referral Obligation

Podobne artykuły