Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę – o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach

Raport “Dzień dobry, chcę przerwać ciążę – o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach” zawiera wyniki monitoringu szpitali w 6 województwach, zapytanych o to, jakie procedury obowiązują w sytuacji, gdy zgłasza się pacjentka chcąca legalnie przerwać ciążę – co musi się stać, jakie musi spełnić wymagania, aby otrzymać to świadczenie lub go nie otrzymać.

W większości szpitali nie ma żadnej oficjalnej procedury. Z całości monitoringu wynika, że tworzonych jest mnóstwo dodatkowych, nie wymaganych przez ustawę lub z nią sprzecznych, wymagań – od konsultacji i konsyliów, poprzez specjalne komisje, aż po dodatkowe opinie, które kobieta musi sama zdobyć. Czasem wymagane jest odczekanie określonego czasu między przyjęciem do szpitala a samym zabiegiem.