Opublikowano 2020-05-29

TERMINACJA CIĄŻY NA NFZ – PYTAMY SZPITALE O PRAKTYKI

Federacja otrzymuje bardzo liczne zgłoszenia pacjentek o braku dostępu do zabiegów przerywania ciąży. Dlatego zainicjowałyśmy akcję #PrześwietlamySzpitale. Zakłada ona kierowanie do publicznych szpitali zapytań o wykonywania terminacji ciąży na mocy ustawy. By aborcja w szpitalu przestała być fikcyjnym prawem.  Zaczęłyśmy od 14 warszawskich placówek, gdyż stolica jest często ostatnią deską ratunku dla pacjentek z innych, bardziej konserwatywnych województw. W kolejnym kroku rozsyłamy listy do wszystkich szpitali z miast […]

terminacja ciaży w szpitalu

Federacja otrzymuje bardzo liczne zgłoszenia pacjentek o braku dostępu do zabiegów przerywania ciąży. Dlatego zainicjowałyśmy akcję #PrześwietlamySzpitale. Zakłada ona kierowanie do publicznych szpitali zapytań o wykonywania terminacji ciąży na mocy ustawy. By aborcja w szpitalu przestała być fikcyjnym prawem. 

Zaczęłyśmy od 14 warszawskich placówek, gdyż stolica jest często ostatnią deską ratunku dla pacjentek z innych, bardziej konserwatywnych województw. W kolejnym kroku rozsyłamy listy do wszystkich szpitali z miast wojewódzkich. Wyniki są sukcesywnie linkowane na dole artykułu.

Akcja #PrześwietlamySzpitale zakłada wykorzystanie monitoringu do celów rzeczniczych i – ostatecznie – poprawy dostępności zabiegu terminacji ciąży w szpitalu.

Terminacja ciąży w szpitalu – realia

Poniżej pytania z przykładowego listu:

  1. Ile zabiegów przerywania ciąży dopuszczalnych na mocy ustawy z 1993 r. zostało przeprowadzonych w placówce od początku 2019 roku z podziałem na miesiące?
  1. Czy obecnie w placówce przeprowadza się zabiegi przerywania ciąży zgodnie z ustawą z 1993 r.?
  1. Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest negatywna, proszę o wskazanie przyczyn odmowy.
  1. Czy w przypadku odmowy przeprowadzenia zabiegów przerywania ciąży przez lekarzy wykonujących zawód w placówce Pan jako Dyrektor Szpitala wskazuje pacjentkom realne możliwości uzyskania tego świadczeniu u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej albo zapewnia Pan wykonanie takiego zabiegu (jako świadczenia zdrowotnego) przez innego lekarza – podwykonawcę?

Obowiązek informacyjny szpitala

Warto w tym miejscu wskazać, że taki obowiązek szpitala jako podmiotu leczniczego, a przez to dyrektora placówki, wskazało w piśmie z 21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezentowało ono stanowisko rządu przed Komitetem Ministrów Rady Europy w sprawie implementacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka P. i S. przeciwko Polsce.

Załącznik: decyzja Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 14 marca 2019 r. CM/Del/Dec(2019)1340/H46-13.

Wyniki monitoringów lokalnych

Skip to content