Zjazd Zespołu Prawnego Federacji

5 i 6 grudnia odbył się zjazd integracyjno-szkoleniowy Zespołu Pomocy Prawnej, czyli grupy prawniczek i prawników współpracujących z Federacją, którego prace koordynuje nasza prawniczka. Wspólnie spędzone dni dały szanse na integrację osób dotychczas działających w Zespole oraz tych, które dołączyły w wyniku ostatnio przeprowadzonej rekrutacji. Odbyły się wspólnie przygotowane warsztaty merytoryczne, na których ugruntowana została wiedza z zakresu zdrowia i praw reprodukcyjnych, praw pacjenta i obowiązków lekarza, systemie ochrony prawnej oraz międzynarodowych mechanizmach. Drugi dzień poświęcony był planowaniu wspólnych działań na najbliższy czas.  Z nową energią wkraczamy w kolejny etap wspólnej pracy.