Wystąpienie Federacji przed Komitetem Praw Człowieka ONZ

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z innymi organizacjami bierze dziś udział w składaniu przez polski Rząd sprawozdania z realizacji praw człowieka przed Komitetem Praw Człowieka ONZ w Genewie.

W trakcie spotkania zostanie również wysłuchany głos organizacji pozarządowych, w tym Federacji na rzecz Kobiet. Krystyna Kapcura, dyrektorka Federacji zaprezentuje wyniki szczegółowego raportu dotyczącego realizacji praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce.

Przeczytaj stanowisko o realizacji praw reprodukcyjnych na 118 sesji Komisji Komitetu Praw Człowieka ONZ.