Stanowisko Zespołu Prawnego Federacji ws. odwołania Rzeczniczki Praw Pacjenta

12 grudnia media obiegła wiadomość o odwołaniu z funkcji Rzecznika Praw Pacjenta, Krystyny Kozłowskiej. Wiadomość o decyzji premiery Beaty Szydło przyjęłyśmy z dużym niepokojem, w szczególności, że jak wynika z doniesień medialnych, powodem usunięcia pani Kozłowskiej z urzędu, mogło być jej zaangażowanie na rzecz ochrony praw reprodukcyjnych kobiet.

Przyczyny odwołania możemy się tylko domyślać, za to jesteśmy pewne kilku innych faktów – zdymisjonowana rzeczniczka podejmowała interwencję w sprawach dostępu do legalnych zabiegów przerywania ciąży. Stała na straży realizacji prawa do sprzeciwu od odmowy skierowania na badania prenatalne.  Upominała się o przestrzeganie przez szpitale praw ciężarnych i standardów opieki okołoporodowej. Wypowiadała się w sprawie regulacji prawnych dotyczących klauzuli sumienia. Prowadziła działania mające na celu uproszczenie procedury rozpatrywania sprzeciwu od orzeczeń lekarskich.

To w jaki sposób będzie funkcjonował urząd Rzecznika Praw Pacjenta po objęciu urzędu przez nową osobę, nie wiemy. Na pewno będziemy to monitorować.

W związku z odwołaniem przez Prezeskę Rady Ministrów, Beatę Szydło, Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej z funkcji Rzecznika Praw Pacjenta Zespół Pomocy Prawnej Federacji przygotował stanowisko w tej sprawie.

Przeczytaj stanowisko Zespołu Prawnego w/s odwołania Rzeczniczki Praw Pacjenta.