Raport o stanie realizacji praw reprodukcyjnych w Polsce

22 września 2016 r. międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych wysłała do Komitetu Praw Człowieka ONZ raport o stanie realizacji praw reprodukcyjnych w Polsce. Raport przygotowany przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Center for Reproductive Rights koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu aborcji. Wskazuje, że polskie restrykcje w dostępie do aborcji naruszają art. 2, 3, 7, 17 i 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

W raporcie poruszone zostały problemy wynikające z nie wykonywania obecnej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, sposoby ograniczania dostępu do aborcji oraz konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. ws. klauzuli sumienia. Raport odnosi się także do sytuacji nadużywania przez lekarzy i personel medyczny klauzuli sumienia, nieefektywnych procedur odwoławczych i projektu ustawy wprowadzającej całkowity zakaz aborcji i jej penalizację oraz płynących z niego zagrożeń dla zdrowia i życia kobiet.

Zapoznaj się z Raportem (ang.)

Pod raportem podpisały się:
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
KARAT Coalition
Kongres Kobiet
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych
Centrum Praw Kobiet
Fundacja Wolontariat Równości
Queer UW
Fundacja Pro Diversity
Fundacja Trans-Fuzja
Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER
Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza
Fundacja TUS