Raport “20 lat tzw. ustawy antyaborcyjnej w Polsce”

Raport “20 lat tzw.ustawy antyaborcyjnej w Polsce” to publikacja podsumowująca dwie dekady funkcjonowania tzw. “kompromisu” aborcyjnego w Polsce z perspektywy Federacji.

Według raportu polskie prawo dotyczące prawa do aborcji jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie, a w praktyce nawet legalny zabieg trudno jest wyegzekwować. Funkcjonowaniu ustawy towarzyszą takie skutki, jak podziemie aborcyjne z czarnym rynkiem leków poronnych, turystyka aborcyjna i stygmatyzacja kobiet przerywających ciążę. Młodzież w Polsce nie ma dostępu do rzetelnej, opartej na dorobku naukowym i wolnej od ideologii edukacji seksualnej; zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w żadnej mierze nie spełniają standardów rzetelnej wiedzy o seksualności człowieka – ocenia raport.

 

wersja angielska