Kampania „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”

Kampania „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”, przygotowana przez Federację na rzecz kobiet i Planowania Rodziny przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Amnesty International, Fundację Feminoteka oraz Klinikę Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczęła się w październiku 2010 roku.

Głównym celem kampanii było  zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat  praw pacjenta oraz kompetencji instytucji Rzecznika Praw Pacjenta, zwłaszcza przy procedurze wnoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza. (Urząd Rzecznika Praw Pacjenta powstał w 2009 roku, został ustanowiony w wyniku decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Alicji Tysiąc. Dzięki temu pacjentki i pacjenci, którzy nie zgadzają się z wydaną przez lekarza opinią bądź orzeczeniem, mają dostęp do środka odwoławczego od takiej decyzji.)

W ramach kampanii można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, telefonicznie oraz on-line. W szczególnych przypadkach prawnicy podejmowali również interwencję prawną.