APEL ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: EUROPEJSKIE RZĄDY MUSZĄ ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ABORCJI W PANDEMII

Sto organizacji pozarządowych w tym Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podpisały apel do rządów państw UE, żeby te zapewniły swoim obywatelkom “ochronę zdrowia, godności ludzkiej, integralności fizycznej i psychicznej oraz autonomii reprodukcyjnej”.

Apel ten pokrył się w czasie z informacją, że polski Sejm akurat teraz (15-16 kwietnia 2020 r.) będzie debatował nad dwoma obywatelskimi projektami ustaw, które praktycznie zakazałyby aborcji i edukacji seksualnej.

W apelu tym organizacje przypominają rządom, że kobiety i dziewczynki napotykają ogromne trudności w dostępie do podstawowych usług z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w tym do aborcji, opieki poaborcyjnej i antykoncepcji (w tym awaryjnej). Te ograniczenia w sposób szczególnie dotkliwy dotykają osoby należące do grup marginalizowanych, w tym osoby niezamożne, z niepełnosprawnościami, o pochodzeniu romskim, migrantki bez prawa pobytu, nastolatki i kobiety zagrożone przemocą lub będące ofiarami przemocy domowej i seksualnej.

100 organizacji z całej Europy wzywa Polskę i pięć pozostałych krajów europejskich[1], w których aborcja jest nielegalna lub poważnie ograniczona, do pilnej liberalizacji ustaw, które zagrażają zdrowiu i życiu kobiet. Ograniczenia w podróżowaniu i transporcie zwiększają teraz negatywne skutki tych restrykcyjnych przepisów. W rezultacie zdrowie i dobrostan kobiet stają się jeszcze bardziej zagrożone.

Organizacje pozarządowe przedstawiły listę zaleceń, do których państwa UE powinny się zastosować „przynajmniej przez czas trwania pandemii COVID-19”, by zapewnić swoim obywatelkom „reprodukcyjne bezpieczeństwo”. Z perspektywy Polski mogą brzmieć fantastycznie, ale pokazują, jak bardzo Polska odstaje od międzynarodowych standardów.

Są to między innymi następujące zalecenia:

  • zagwarantowanie w szczególności dostępu do aborcji, jako do usługi, w której czas ma niezwykłe znaczenie;
  • szeroki dostęp do tanich konsultacji medycznych online, podczas których lekarze i lekarki, także rodzinni, oraz położne będą mogli wypisać tabletki antykoncepcyjne (w tym antykoncepcję awaryjną);
  • zmiana przepisów umożliwiających przerwanie ciąży za pomocą tabletek w domu, bez asysty lekarza;
  • usunięcie obowiązkowych okresów oczekiwania między konsultacją a przerwaniem ciąży
  • usunięcie wymogu uzyskania zgody więcej niż jednego lekarza na zabieg przerwania ciąży.
  • agwarantowanie odpowiedniej liczby świadczeniodawców gotowych, by zapewnić  opiekę okołoaborcyjną
  • antykoncepcja awaryjna bez recepty.

[1] Oprócz Polski są to Andora, Liechtenstein, Malta, Monako, i San Marino.

ORGANIZACJE-SYGNATARIUSZE:

Abortion Rights Campaign, Ireland

Albanian Center for Population and Development

Amnesty International

Amrita Association, Hungary

Association des Femmes de l’Europe Meridionale

Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEDH)

Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia

Association for promotion of women’s action Tiiiit! Inc., North Macedonia

Association Mnémosyne, France

Association of Women of Southern Europe (AFEM)

Associazione italiana donne per lo sviluppo, Italy

Associazione Luca Coscioni, Italy

ASTRA Network

Austrian Family Planning Association

Bibija Roma Women Center, Serbia

British Pregnancy Advisory Service

Bureau Clara Wichmann, Foundation for strategic litigation for gender equality, Netherlands

C.G.I.L. Confederazione Italiana del Lavoro, Italy

Center for Curricular Development and Gender Studies: FILIA , Romania

Center for Reproductive Rights

CESI – Center for Education, Counselling and Research, Croatia

Citizen, democracy and Accountability, Slovakia

Clio. Femmes, Genre, Histoire, France

Coalition to Repeal the 8th Amendment, Ireland

Concord Research Center for Integration of International Law in Israel

Cyprus Family Planning Association

Danish Family Planning Association

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Doctors for Choice Ireland

Doctors for Choice Malta

Doctors for Choice UK

Encore féministes

Equipop

European Humanist Federation

European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights

European Roma Rights Centre

European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)

European Women Lawyers Association

Family Planning Association of Moldova

Federación Planificación Estatal, Spain

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Belgium

Federation for Women and Family Planning, Poland

Fédération laïque des centres de planning familial – FLCPF, Belgium

Femmes solidaires, France

Forum femmes méditerranée

Freedom of Choice / Možnosť voľby, Slovakia

Fundación para la Convivencia Aspacia, Spain

Garance, Belgium

German Women Lawyers’ Association

Helia Association, Spain

HERA – Health education and research association, North Macedonia

Human Rights Watch

Humanists UK

International Commission of Jurists

International Federation for Professionals in Abortion and Contraception (FIAPAC)

International Planned Parenthood Federation – European Network

IPAS

Irish Family Planning Association

Kosovar Gender Studies Center

L.A.I.G.A, Italy

L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Spain

La Ligue des droits de l’Homme, France

Latvian Association for Family Planning and Sexual Health

Le Planning Familial, France

London-Irish Abortion Rights Campaign

Médecins du monde-France

Nane, Hungary

National platform for reproductive justice, Croatia

National Women’s Council of Ireland

Patent Association, Hungary

Planning Familial Luxembourg

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

pro familia Bundesverband, Germany

Rape Crisis Network Ireland

Regards de Femmes, France

Rutgers, Netherlands

Santé Sexuelle Suisse, Switzerland

Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina

Sensoa, Belgium

Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights

Sex og Politikk, Norway

Society Without Violence, Armenia

SOS Rijeka – Center for Nonviolence and Human Rights, Croatia

Swedish Association for Sexuality Education

Tajik Family Planning Association

Union des Familles Laïques – UFAL, France

Union Women Center, Georgia

Väestöliitto – The Family Federation of Finland

Vita di donna, Italy

Voice for Choice – L-għażla tagħha, Malta

Wales Assembly of Women

WAVE Network – Women Against Violence Europe

Women Center “Light Steps”, Albania

Women on Waves, Netherlands

Women on Web, Netherlands

Women’s Rights Foundation, Malta

Women’s circles, Slovakia

Women’s Resource Center Armenia

YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights

Young Feminist Europe