Badania i statystyki

Doświadczenia aborcyjne Polek

Doświadczenia aborcyjne Polek

Niemal od początku lat dziewięćdziesiątych CBOS monitoruje społeczny stosunek do przerywania ciąży. Jak pokazują wyniki najnowszych pomiarów, zdania na temat dopuszczalności aborcji są wyraźnie podzielone. Ale nie zawsze tak było. Wprawdzie historia naszych badań nie sięga bardzo daleko, jednak analiza ich wyników pozwala na pewne generalizacje. Dane, którymi dysponujemy, pokazują, że dość dobrym predyktorem społecznych…
Every last girl

Every last girl

  SPIS TREŚCI Foreword Executive summary 1 Introduction: Girls left behind Guaranteeing girls’ freedom to live, learn and be protected 2 Free from child marriage Child marriage in numbers Child marriage in humanitarian contexts Legal and normative changes to end child marriage Investing in girls’ education Minimum financial security for…

Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce?

Z zadawanych nam codziennie pytań wynika, że poziom wiedzy na temat dojrzewania, fizjologii, seksualności i antykoncepcji u nastolatków jest zatrważająco niski. Wiemy, że spowodowane jest to przede wszystkim brakiem dostępu do edukacji seksualnej w szkołach oraz tym, że temat seksu w wielu domach objęty jest całkowitym tabu. Ponieważ zdarzało się,…
Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

Niniejsze opracowanie powstało w ramach drugiego etapu projektu Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej. Jego założeniem było dokonanie diagnozy organizacji, przebiegu i jakości zajęć wychowania do życia w rodzinie (dalej: wdż) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W tym celu zrealizowano badania jakościowe w Poznaniu, Warszawie i Zielonej…
Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci - raport z badań

Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci - raport z badań

"Literatura jest jednym z kanałów, którym konstrukty płciowe są przekazywane, a jednocześnie podtrzymywane. Ze względu na proces socjalizacji do ról płciowych szczególnie istotne jest świadome dobieranie i interpretowanie lektur szkolnych. Dlatego w niniejszym projekcie analizowaliśmy lektury w szkole podstawowej i gimnazjalnej z perspektywy równości płci, starając się odpowiedzieć na pytanie jaki jest wizerunek…
Opinie o prawie aborcyjnym

Opinie o prawie aborcyjnym

W tym roku, inaczej niż w latach wcześniejszych, prośbę o ocenę aborcyjnego kompromisu poprzedziliśmy przedstawieniem sytuacji, w których kobieta ma prawo przerwać ciążę2. Dysponując taką wiedzą połowa ankietowanych (49%) poparła aborcyjne status quo uznając, że zapisy obowiązującej ustawy nie wymagają zmian. Jedna trzecia respondentów (34%) opowiedziała się za złagodzeniem obecnego prawa, a tylko nieliczni…
Pekin +10. Raport Alternatywny.

Pekin +10. Raport Alternatywny.

Od 1975 roku konferencje organizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych poświęcone kobietom odbywały się co dziesięć lat. W roku 1975 – w Meksyku, w 1985 – w Nairobi. Ostatnia odbyła się w Pekinie w 1995 roku. Następna przypadła więc na rok 2005. Niepokój organizacji feministycznych wynikał z obaw o możliwość silnej…
Prawa reprodukcyjne kobiet

Prawa reprodukcyjne kobiet

Publikacja zawiera przystępny przegląd przepisów dotyczących aborcji oraz dostępności antykoncepcji w krajach Unii Europejskiej. 
Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę

Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę

Założenia monitoringu Nie została postawiona żadna hipoteza badawcza, która podlegałaby sprawdzeniu w toku badania monitoringowego. Pierwszym założeniem towarzyszącym monitoringowi było to, że szpital mający odrębną procedurę lub chociaż schemat postępowania w takich przypadkach jest placówką bardziej przyjazną dla pacjentek, dającą wyższą gwarancję przestrzegania prawa poprzez jego dostępność i przejrzystość niż…

Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach. Raport Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton

Od lutego do maja 2011 roku Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton prowadziła kampanię pod hasłem „Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach”. Celem kampanii było zebranie od osób między 13. a 35. rokiem życia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób w ich domach poruszana była tematyka…
Sojusznicy czy przeciwnicy?

Sojusznicy czy przeciwnicy?

Badania pogłębione przeprowadzone wśród polskich ginekologów i ginekolożek przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER w ramach projektu „Sojusznicy czy przeciwnicy? Jak przekonać środowisko lekarskie w Polsce do wspierania praw reprodukcyjnych i seksualnych?” przynoszą odpowiedzi na pytania dotyczące postaw lekarek i lekarzy w Polsce dotyczących przerywania ciąży. Pokazują bariery…

Sprawdzian (z) WDŻ, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach

W badaniu wzięły udział 3363 w wieku 11 – 30 lat. Przeprowadziliśmy je za pomocą autorskiego kwestionariusza wypełnianego on -line. Ankieta była dostępna na stronie internetowej www.jakaedukacja.pl od 14 maja do 14 sierpnia 2014 r. Pytania dotyczyły przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (WdŻ), jego organizacji  na poszczególnych poziomach edukacyjnych,…