Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność, czy dyskryminacja?

Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność, czy dyskryminacja?

Autorzy: Bogusława Bębnik Grzegorz Mazurkiewicz

Kraków, 2005

ISBN: 83-89240-27-0

Liczba stron: 144

SPIS TREŚCI

 Rozdział 1. PŁEĆ JAKO KATEGORIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO
1.1 Nierówności między płciami jako rezultat stereotypów
1.2 Edukacja i socjalizacja a płeć
1.3 Współczesna szkoła a problem płci
1.3.1 Ukryty program
1.3.2 Obrazy kobiet i mężczyzn w podręcznikach
1.3.3 Socjalizacja poprzez organizację pracy i przestrzeni 

Rozdział 2. CHARAKTER PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
2.1 Założenia metodologiczne
2.2 Proces badawczy
2.3 Stosowane procedury i narzędzia badawcze
2.4 Zakładane rezultaty 

Rozdział 3. PODRĘCZNIKI SZKOLNE ŹRÓDŁEM WIEDZY O ŚWIECIE
3.1 Świat opisany – czego można się dowiedzieć z podręczników
3.2 Tacy jesteśmy. Cechy wrodzone i przypisane
3.3 Dziedziczone wzorce. Zachowania i zainteresowania
3.4 Role pełnione i planowane. Kim możemy być a kim jesteśmy?
3.5 Próba podsumowania
3.6 Wnioski 

Rozdział 4. INTERAKCJE A KSZTAŁTOWANIE POŻĄDANYCH WZORÓW ZACHOWAŃ
4.1 Interakcje edukacyjne jako źródło informacji
4.2 Kierowanie procesem kształcenia – pytania i polecenia
4.3 Nagradzanie – aprobata lub jej brak
4.4 Wspieranie i udzielanie pomocy
4.5 Władza w klasie – zachowania dyscyplinujące
4.6 Wielobarwny świat – dlaczego warto przyglądać się lekcjom
4.7 Próba podsumowania

Rozdział 5. PRZEKONANIA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI
5.1 Oczekiwania i przekonania nauczycieli a osiągnięcia uczniów
5.2 Płeć w szkole – perspektywa dyrektorów
5.2.1 Różnice między kobietami i mężczyznami a równe szanse
5.2.2 Rola szkoły w kształtowaniu płci kulturowej
5.2.3 Dyrektorki i zarządzanie procesem kształtowania płci kulturowej
5.3 Uczniowie i uczennice – perspektywa nauczycieli
5.3.1 Cechy typowe dla dziewcząt
5.3.2 Typowe cechy chłopców
5.3.3. Cechy neutralne
5.3.4 Przekonania a działania nauczycielek
5.4 Głos uczniów
5.5 Próba podsumowania 

Rozdział 6. WNIOSKI I REKOMENDACJE
6.1 Podsumowanie wniosków z badań
6.2 Rekomendacje
6.3 Na zakończenie