Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer.

Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer.

Autor/-ka: Joanna Mizielińska

Kraków, 2006

ISBN: 83-242-0650-7

Liczba stron: 250

Myśl feministyczna w Polsce jest nadal niedoceniana, a znajomość teorii queer niewielka – taką tezę formułuje we wstępie autorka. Jej monografia stawia sobie za cel choćby częściowe uzupełnienie tej luki. Mizielińska zaczyna swe rozważania od wskazania na fakt, że centralna kategoria dotychczasowej myśli feministycznej, kategoria kobiety, stała się dzisiaj bardzo problematyczna w ramach tego nurtu. Tym samym stało się problematyczne rozróżnienie na płeć biologiczną i kulturową. Proces ten autorka śledzi omawiając współczesny dyskurs feministyczny. Następnie ukazuje sposób, w jaki feminizm oraz teorie queer są odbierane i przyswajane na polskim gruncie. Omawia także sytuację środowisk gejów i lesbijek w świetle prawa konstytucyjnego w Polsce oraz opresyjny stosunek do nich władz państwowych i dużej części społeczeństwa. Wreszcie monografia Mizielińskiej próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy możliwy jest nowy rodzaj etyki uwzględniającej wszelkie formy doświadczenia seksualnej inności spod znaku queer.
(informacja ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Sen, co kusi… O kategorii kobiet w myśli feministycznej
Płeć jako kategoria filozoficzna
Znaczenie prac Judith Butler dla feministycznej refleksji o „kobietach”
Czy istnieje seks politycznie poprawny?
Uwagi na temat związku pomiędzy ruchem antypornograficznym a wykluczeniem w feminizmie
Melancholia małej dziewczynki
Rozważania o melancholii w kontekście prac Zygmunta Freuda i Judith Butler
Pomiędzy podmiotem a przedmiotem
O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze
Poza kategoriami
Kilka uwag na temat teorii queer
Polskie spotkanie z teorią queer
Kilka uwag o recepcji teorii queer na gruncie polskim
Przed prawem/poza prawem
Heteronormatywny wzór obywatelstwa a problem mniejszości seksualnych w Polsce
Homofonia po polsku, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach?
Kim jest Antygona? Rozważania o pokrewieństwie
Bezdomne ciała w bezdusznym świecie
„Całkiem nowa etyka ma tutaj swój początek…”
Rozważania na temat etyki queer
Płeć to rodzaj przechodzenia bez końca. Wywiad z Judith Butler
Bibliografia
Indeks nazwisk