Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim

Poziom: PL

Link do dokumentu: link do dokumentu

Autorzy: Mirosław Bańko, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Marek Łaziński

"Język nie jest przezroczysty. Można niechcący kogoś obrazić lub wywołać niepotrzebne napięcie, używając słów, które uważamy za neutralne. Decydująca jest tu wrażliwość odbiorcy. W dyskursie publicznym, w tym komunikacji wewnątrz naszego uniwersytetu, problem dotyczy przede wszystkim nazw identyfikujących grupy ludzi oraz pojedyncze osoby ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wyznanie, wiek, wiek, wygląd i sprawność fizyczną lub umysłową. Idąc za głosem wielu osób studiujących i pracujących na naszej uczelni, zachęcamy wszystkich do namysłu nad słowami. Nasze wskazówki nie są normą regulaminową, kecz tylko propozycją, która, jak sądzimy, może uczynić naszą komunikacją łatwiejszą."

Ze Wstępu