Broszura „Jak postępować…?”

Broszura „Jak postępować…?”
Wydawca: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Warszawa, 2017

Broszura „Jak postępować…?” odnosi się do dwóch przypadków ograniczania dostępu do praw reprodukcyjnych:

  • odmowy wykonania aborcji,
  • oraz odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję.

W publikacji znajdują się wskazówki na temat tego, w jaki sposób postępować w tych dwóch, najczęściej występujących przypadkach,

Do pobrania:

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info