Kobiety wobec przemocy. Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania.

SPIS TREŚCI
Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach międzynarodowych

Przemoc domowa – zagadnienia podstawowe

Mity, stereotypy i fakty dotyczące przemocy w rodzinie

Przemoc domowa jest przestępstwem

Gdy staniesz się ofiara przemocy

Zdaniem naszej prawniczki…

Słowniczek terminów prawnych

Organizacje i instytucje zajmujące się problematyką przemocy wobec kobiet w woj. pomorskim

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info