Deklaracja o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Wiedniu w 1993 r.

Poziom: Świat
Data publikacji: 1993
logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info