ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEJ ABORCJI 2020

Od ponad dekady 28 września jest obchodzony w wielu krajach jako Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. Tradycja tego dnia sięga jednak 1990, od kiedy w Ameryce Południowej ten dzień służy kampaniom rzeczniczym w kwestii dekryminalizacji aborcji. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od samego początku świętuje ten wyjątkowy dzień, wpisując się w międzynarodowy ruch na rzecz legalnej i dostępnej aborcji.

Co roku działania setek organizacji z całego roku koordynuje International Campaign for Women’ s Right to Safe Abortion.

Tegorocznym hasłem przewodnim jest dostęp do aborcji w trybie telemedycznym oraz aborcje domowe oraz wpływ pandemii na dostępność do tego potrzebnego świadczenia zdrowotnego. Główne hasztagi to #IManageMyAbortion #28Sept

Każdego dnia na świecie przerywa się 150 000 niechcianych ciąż. Istnieją niezbite dowody na to, że przerywanie ciąży metodą farmakologiczną jest bezpieczną i skuteczną metodą. Tabletki poronne są liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia jako  jedne z najbardziej potrzebnych substancji w systemie ochrony zdrowia. Mimo to aż 41% kobiet na świecie życie w krajach, gdzie dostęp do aborcji jest mocno ograniczony, tak prawem, jak i praktyką. Do tego niechlubnego grona zalicza się także Polska.

Dlatego Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji to okazja dla organizacji z państw penalizujących aborcję, by przypomnieć o konieczności liberalizacji. I dostarczyć dowodów na tragiczne skutki represyjnych przepisów. Tabuizacja, stygmatyzacja i nadmierna medykalizacja aborcji generują koszty zdrowotne i społeczne, które w nieproporcjonalnym stopniu ponoszą kobiety i ich rodziny. Bo – jak pokazuje i historia, i współczesność, zakazy nie eliminują aborcji, tylko godność, autonomię i wolność. 

Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji postulaty

Aborcja musi być legalna, realnie dostępna i darmowa. A to – w odniesieniu do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia – oznacza:

  • ułatwianie dostępu poprzez zdalne konsultacje medyczne,
  • umożliwienie wystawiania recept farmaceut(k)om, położnym i pielęgniarkom,
  • łatwiejsze metody dostawy tabletek etc.

Takie rozwiązania są szczególnie istotne w dobie pandemii. Znoszenie barier w dostępie do aborcji jest korzystne, i dla pacjentek, i dla personelu medycznego. Co zatem Federacja robimy w ramach Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji?

Tabletki poronne – promujemy fakty. Broszura o metodzie farmakologicznej

W duchu tegorocznego Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji będziemy upowszechniać naszą nową broszurę o metodzie farmakologicznej. To poradnik oparty na aktualnych badaniach naukowych i rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Informator ten jest aktualizacją i kontynuacją pierwszej broszury Federacji o aborcji farmakologicznej z 2010 roku. Mamy nadzieję, że okaże się przydatny dla osób zainteresowanych tą metodą i zdrowiem reprodukcyjnym.

Pobierz broszurę w PDF.

Akcja “Proaborcyjne Prawo & Sprawiedliwość”

Pod hasłem “proaborcyjne prawo & sprawiedliwość” rusza nowa akcja Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jej celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na potrzebę liberalizacji i dekryminalizacji aborcji. Te postulaty cieszą się coraz większym poparciem.

Jak ilustruje najnowszy sondaż Kantaru na zlecenie Federacji, aż 69% ankietowanych uważa, że państwo powinno umożliwić kobietom podejmowanie samodzielnych decyzji o tym, czy kontynuować ciążę czy ją przerwać. Szerokie poparcie dla dostępnej aborcji wzrosło do 40% dzięki Czarnemu Protestowi, i utrzymuje tendencję wzrostową od 2016 roku. 

Hasztagi tej akcji to #proaborcyjnePiS #AborcjaLegalnaDostępnaDarmowa #WykreślićAborcjęzKodeksuKarnego #LekarzDoPacjentkiNieDoWięzienia

W ramach tej kampanii społecznej od 16 września do 2 października w 20 warszawskich lokalizacjach pojawią się citylighty “proaborcyjne prawo & sprawiedliwość” nagłaśniające manifest Federacji. Manifest można sygnować online.

Każda osoba, która opublikuje na Facebooku, Instagramie lub Twitterze swoje zdjęcie z citylightem, hasztagiem #AborcjaLegalnaDostępnaDarmowa i oznaczy @federapl, weźmie udział w konkursie (Regulamin konkursu). Do zdjęć możecie dołączyć Waszą własną opowieść, historię bliskiej Wam osoby. Lub po prostu napisać, co sądzicie o restrykcyjnych przepisach aborcyjnych. Czy prawo powinno tak bardzo ingerować w nasze prywatne życie? Czym dla Ciebie jest sprawiedliwość reprodukcyjna?

Szczegółowa lokalizacja citylightów 

Akcja Dekryminalizacja – czyli dlaczego należy #WykreślićAborcjęzKodeksuKarnego

Aborcja to doświadczenie osobiste, intymne, zdrowotne. Gdy ma miejsce za zgodą osoby w ciąży, pomoc w niej nie powinna być karane. Są takie sfery życie, w które regulacja prawnokarna nie powinna się wtrącać.

Kryminalizacja aborcji służy jednemu: utrudnić lub wręcz uniemożliwić dostęp do aborcji – tej pozaustawowej i tej gwarantowanej już dziś w przepisach. Ma na celu zastraszenie, odebranie odwagi mówienia o aborcji i wspierania.  Odbiera możliwość konsultowania swojej decyzji czy pytań dot. przebiegu aborcji. To zaś utrudnia pracę lekarzom/lekarkom i niszczy zaufanie pacjentek do personelu medycznego. I chociaż Kodeks karny nie zabrania rozmów o aborcji, to w praktyce tak działa – zamyka usta i spycha w niebyt, podczas gdy potrzeba aborcji nie znika.

Dlatego mamy prosty i stanowczy postulat: #WykreślićAborcjęzKodeksuKarnego!

Więcej o tym postulacie piszemy w poście.

Działania międzynarodowe

Jak co roku Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zabierze głos na forum międzynarodowym. 30 września odczytamy w imieniu Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem nasze stanowisko na 45. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Poza tym jesteśmy jedną z sygnatariuszek innego apelu, który popierają setki organizacji prawnoczłowieczych z całego świata

Z okazji Światowego Dnia powstał też film z udziałem koordynatorki Federacji Urszuli Grycuk i posłami Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (R. Biedroniem i P. Maticem) oraz E. Regner, przewodniczącą Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

29 września dyrektorka Federacji wystąpiła w okolicznościowym webinarze Centre for Reproductive Rights z udziałem przedstawicielek Doctors for Choice z Malty i European Society for Contraception and Sexual Reproductive Health (zarejestruj się!).

Poza tym w ramach sieci ASTRA Network Federacja uczestniczyła w kampanii edukacyjnej nt. metody farmakologicznej i konieczności zniesienia barier w dostępie do aborcji.

 

Powiązane treści

  1. dekryminalizacja aborcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *