PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FEDERACJI Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZPIECZNEJ ABORCJI 2021

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji (28/09), jak co roku, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny aktywnie zaangażowała się w wiele akcji i kampanii na rzecz prawa kobiet i osób do bezpiecznej aborcji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

W POLSCE:

→ wraz z organizacjami działającymi w prawach człowieka należącymi do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem skierowałyśmy do polskich ​​parlamentarzystów mocny apel, w którym domagają się przywrócenia kobietom i osobom wolność do decydowania o naszym ciele, ciąży i przyszłości rodziny. W apelu  żądamy dostępu do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji bez pytania nas o powód, dostępnej i nowoczesnej antykoncepcji, opieki ginekologicznej na wysokim poziomie i rzetelnej edukacji seksualnej,

→ opublikowałyśmy pięć krótkich filmików w ramach kampanii proaborcyjnej HISTORIE KOBIET #WybórNieZakaz, opartych na prawdziwych historiach kobiet, które zwróciły się do nas po pomoc. Wybrałyśmy je z tysięcy historii, z jakimi zetknęłyśmy się w ciągu ostatnich ponad 28 lat „działania” tzw. kompromisu aborcyjnego. Maria Konarowska, Barbara Kurdej-Szatan, Maria Seweryn, Weronika Warchoł oraz Maciej Stuhr użyczyli swoich twarzy i głosu kobietom, które nie odważyły się wystąpić,

→ 28 września belgijski minister zdrowia i wiceminister ds. równości płci, równych szans i różnorodności ogłosili, że przekażą środki w wysokości 10 000 EUR na aborcję dla osób, które nie mają dostępu do aborcji w Polsce. Przeczytaj więcej tutaj.

NA FORUM ONZ:

→ W ramach 48. Sesji Rady Praw Człowieka 1 października odczytane zostało stanowisko Federacji na temat braku dostępu do praw reprodukcyjnych i seksualnych w kontekście czekającego Polskę w 2022 r. powszechnego przeglądu okresowego (UPR) prowadzonego przez ONZ i dotyczącego (nie)przestrzegania praw człowieka. Wezwałyśmy Radę Praw Człowieka i należące do niej państwa członkowskie, żeby w procesie przeglądu Polski, nie odpuścili coraz bardziej dotkliwych naruszeń praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce.

→ Natomiast 4 października  zostało odczytane stanowisko Federacji z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji.  W tym stanowisku żądamy prawa do bezpiecznej, legalnej i bezpłatnej aborcji i powtarzamy, że traktowanie kobiet przez instytucje państwa polskiego stanowi przemoc i nadużycie władzy.

→ Ponadto na tej samej sesji RPC odczytane zostało wspólne stanowisko w sprawie aborcji, które podpisało 372 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym FEDERA.

→ Z okazji 28. września grupa ekspertów ONZ wydała stanowisko w sprawie aborcji, w którym eksperci podkreślili, że dostęp do ​​aborcji wchodzi w zakres podstawowej opieki zdrowotnej i stanowi prawo człowieka. Odmowa dostępu do usług aborcyjnych zagraża zdrowiu fizycznemu i psychicznemu danej osoby oraz odbiera jej autonomię i sprawczość.

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *