CO POLKI I POLACY MYŚLĄ O PRAWIE DO ABORCJI? Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEJ ABORCJI PUBLIKUJEMY WYNIKI SONDAŻU

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji, obchodzonego corocznie 28 września, Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA publikuje wyniki badania, dotyczącego stosunku Polek i Polaków do wybranych kwestii z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i relewantnych regulacji prawnych, którego wykonanie zleciła firmie Opinia 24.

Badanie zostało wykonane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI na ogólnopolskiej próbie badanych wynoszącej 1005 pełnoletnich osób, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Badanie przeprowadzono w okresie od 7 do 12 września 2023 r.

W pierwszym pytaniu zapytano ankietowanych o ocenę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., który uznał przeprowadzenie aborcji ze względu na wady płodu za niekonstytucyjne. Zdecydowana większość badanych ocenia ten wyrok negatywnie (88%). Negatywnie wyrok częściej oceniają kobiety, osoby lepiej wykształcone, mieszkańcy i mieszkanki największych miast oraz wyborcy i wyborczynie opozycji demokratycznej (Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy).

Kolejne pytanie dotyczyło oceny prawa do terminacji ciąży do 12 tygodnia. 65% badanych uważa, że kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia jej trwania. Warto podkreślić, że w najmłodszej grupie badanych (18-24 lata) poparcie wynosi aż 81%.

Wynik ten jest jasnym sygnałem, który potwierdza inne badania: Polki domagają się europejskiego standardu, jakim jest możliwość usunięcia ciąży w pierwszym trymestrze. Jest to szczególnie istotne w kontekście obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, które w swoich programach obiecują wprowadzenie takiej możliwości po zwycięstwie w nadchodzących wyborach.

Polki i Polacy uważają ponadto, że kobiety powinny mieć możliwość przerwania ciąży, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone (87%), w ich ciąży wykryto wady płodu (73%) lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego (70%). Warto zauważyć, że w żadnej z grup badanych, podzielonych ze względu na preferencje polityczne, poparcie dla tych przesłanek nie spadło poniżej 50%.

Na koniec ankietowanym zadano pytanie odnoszące się do ingerencji Państwa w tak intymną kwestię, jakim jest planowanie rodziny. 87% procent badanych twierdzi, że Państwo nie ma prawa ingerować w decyzję obywateli dotyczące posiadania dzieci. Wyniki te korespondują z poprzednim sondażem FEDERY z 2018 r., gdzie 9 na 10 pytanych potwierdziło, że Państwo nie może ingerować w kwestie dotyczące prokreacji.

Polska posiada jedno z najostrzejszych praw antyaborcyjnych w Europie. Wyniki sondażu nie pozostawiają żadnych wątpliwości: należy to jak najszybciej zmienić

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji żądamy natychmiastowej dekryminalizacji i legalizacji aborcji.  

powiązane treści

  1. wyniki sondażu Federacji nt. stosunku do aborcji, krwawych banerów i ingerencji państwa w decyzje prokreacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *