Solidarnie z Irlandkami

W Irlandii zakaz aborcji został umieszczony w konstytucji po referendum w 1983 roku. „8. poprawka” konstytucji Irlandii zrównuje życie nienarodzone z życiem kobiety. Kościół Katolicki odegrał dominującą rolę w lobbowaniu za tą legislacją i nadal odgrywa kluczową rolę we współczesnej irlandzkiej polityce. Legislacja była od tego czasu zmieniana, po „Sprawie X” [X case] pozwalając na aborcję, gdy życie kobiety jest bezpośrednio zagrożone lub gdy ma skłonności samobójcze. Drakońskie prawo przewiduje, że jeśli kobieta dokona aborcji poza tymi przypadkami, może zostać skazana na wyrok do 14 lat pozbawienia wolności.

28 września 2016 roku spotkałyśmy_liśmy się  przed Ambasadą Irlandii w Polsce, aby wyrazić poparcie dla walki Irlandek o zmianę prawa aborcyjnego.