Raport do Rady Praw Człowieka ONZ

Federacja wraz z Sexual Rights Initiative we współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku i Stowarzyszeniem na Rzecz Leczenia Niepłodnosci i Wspierania adopcji “Nasz Bocian” w ramach procedury Universal Periodic Review przeprowadzanej przez Radę Praw Człowieka ONZ przygotowała raport dla Rady Praw Człowieka ONZ.

Raport zawiera informacje na temat ograniczeń dostępu w Polsce do legalnej aborcji, antykoncepcji i innych środków planowania rodziny, nieprawidłowości związanych z korzystaniem przez lekarzy z klauzuli sumienia oraz braku rzetelnej edukacji seksualnej. Dodatkowym atutem w porównaniu do poprzednich edycji raportu jest uwzględnienie zagadnień standardów opieki okołoporodowej oraz leczenia niepłodności (w tym procedury in vitro) w Polsce. Raport odnosi się także do rekomendacji przygotowanych przez państwa członkowie ONZ w poprzedniej edycji Universal Periodic Review, zaznaczając, że nie zostały dotąd uwzględnione przez polskie władze. Raport zawiera również szereg wskazań dla polskiego rządu odnośnie do środków, które powinien podjąć, by doprowadzić w kraju do pełnej realizacji praw reprodukcyjnych gwarantowanych w ustawach i aktach prawa międzynarodowego.

Przeczytaj Raport (ang.)