REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZECIW FAKTYCZNEMU ZAKAZOWI ABORCJI W POLSCE

Dziś Parlament Europejski będzie głosował nad rezolucją w sprawie faktycznego zakazu aborcji w Polsce (2020/2876(RSP). Rezolucję dotychczas poparły następujące grupy polityczne:

  • Socjaliści i Demokraci (S&D),
  • Zieloni,
  • Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL),
  • Odnowić Europę (Renew Europe),
  • Partia Ludowa (do której należy PO i PSL).

Rezolucja ostro potępia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., wskazując, że zagraża zdrowiu i życiu kobiet i jest niebezpiecznym krokiem wstecz w gwarancji praw reprodukcyjnych kobiet. Jednocześnie podkreśla, że ​​prawa kobiet są podstawowymi prawami człowieka, a instytucje UE i państwa członkowskie mają obowiązek ich przestrzegać i chronić. ochrony.

W pierwszej części rezolucja opisuje stan nieprzestrzegania praw kobiet w Polsce, ze szczególnym podkreśleniem pogarszającego się dostępu do aborcji i pozostałych świadczeń zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Ponadto rezolucja nawiązuje m.in. do łamania praw osób LGBT+  i opisuje sytuację kobiet po wyroku TK z 22 października 2020 r., protesty i represje wobec ich uczestników. Rezolucja krytykuje także plany wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej przez Polskę.

Rezolucja wzywa KE „by wspierała państwa członkowskie w gwarantowaniu powszechnego dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym do aborcji; wzywa Komisję do zagwarantowania praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego poprzez włączenie prawa do aborcji do następnej strategii UE w dziedzinie zdrowia;”. W rezolucji apeluje się też o finansowanie organizacji ułatwiających współpracę transgraniczną między organizacjami zapewniającymi bezpieczną i legalną aborcję oraz „do natychmiastowego i bezpośredniego wsparcia programów i polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz ochrony praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet”. Ponadto, PE wyraża solidarność z osobami protestującymi przeciwko wyrokowi TK i zauważa, że ich postulaty potępiają tzw. kompromis aborcyjny i obejmują liberalizację dostępu do aborcji.

Jest to niezwykle ważny tekst, kompleksowo opisujący stan nieprzestrzegania praw kobiet w Polsce. Cieszy nas, że Parlament Europejski odniósł się do tematu zakazu aborcji w Polsce i opisał konsekwencje jakie brak dostępu do aborcji ma dla nas wszystkich, nie tylko Polek i Polaków, ale także dla obywateli Unii Europejskiej. Sytuacja w Polsce powinna stanowić ostrzeżenie dla wszystkich obywateli/lek państw UE, gdyż pokazuje dobitnie jak szybko postępuje proces coraz poważniejszego pozbawiania obywateli/lek praw fundamentalnych, jeżeli towarzyszy temu odchodzenie od zasad praworządności 

— mówi Urszula Grycuk, koordynatorka ds. rzecznictwa międzynarodowego w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Rezolucja w sprawie aborcji pojawiła się w kontekście zastrzeżeń co do praworządności w Polsce. Przypomina o wyrazach zaniepokojenia Komisji Europejskiej (KE) i PE dotyczących legalności, niezależności i skuteczności Trybunału Konstytucyjnego i postępowaniu KE z art. 7 ust. 1 Traktatu o UE w następstwie reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce z 2015 roku.

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *