PARLAMENT EUROPEJSKI ZANIEPOKOJONY ATAKAMI NA PRAWA KOBIET W POLSCE

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję w sprawie wolności mediów i dalszego pogarszania się stanu praworządności w Polsce. Parlament ubolewa nad brakiem postępów i nad pogorszeniem się stanu praworządności w Polsce od czasu przyjęcia rezolucji Parlamentu z 17 września 2020 r. oraz nad tym, że rząd polski nie uwzględnił zawartych w niej zaleceń. Rezolucja zawiera m.in. krytykę uchwalonego przez Sejm RP projektu tzw. ustawy medialnej, który jest określany w dokumencie PE jako “próba uciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów”.

Bardzo nas cieszy, że w rezolucji zostało także wyrażone głębokie zaniepokojenie atakami na prawa kobiet w Polsce, zwłaszcza regresem w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet po wyroku nielegalnego „trybunału konstytucyjnego”.

Wierzymy, że ten oczywisty związek pomiędzy wpływem nielegalnych instytucji w upadającym państwie prawa na prawa kobiet nie umknie uwadze instytucji UE przy podejmowaniu dalszych kroków wobec Polski.

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *