KOBIETY PŁACĄ SWOIM ZDROWIEM I ŻYCIEM ZA KRYZYS PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE

 

22 lutego 2022 odbędzie się wysłuchanie Polski na Radzie Ministrów ds. Ogólnych UE w związku z procedurą z art. 7 TUE wszczętą w 2017 r. przez Komisję Europejską w odpowiedzi na naruszenia praworządności w Polsce. 

Na tym etapie nie już wątpliwości co do skali wpływu naruszeń praworządności na prawa fundamentalne obywateli i obywatelek Unii a zwłaszcza prawa reprodukcyjne i seksualne, w tym prawo do aborcji. Wskutek wyroku TK z października 2020 r., który nie spełnia wymogów organu gwarantującego kontrolę konstytucyjności ustaw, kobiety w Polsce płacą swoim zdrowiem oraz życiem za to, że są w ciąży. Drastycznie spadły standardy opieki okołoporodowej, kobiety boją się zachodzić i być w ciąży, nie ma cywilizowanego dostępu do antykoncepcji i edukacji seksualnej. Przez ponad 10 lat Polska odmawia wykonania wyroków ETPCz dotyczących aborcji a na życzenie polityczne pseudo TK podważa Europejską Konwencję Praw Człowieka. 

Federacja podjęła szereg działań rzeczniczych w związku z tym wysłuchaniem, wzywając państwa członkowskie UE do uwzględnienia coraz bardziej dotkliwych naruszeń praw fundamentalnych, wynikających także z braku dostępu do praw i usług zdrowia reprodukcyjnego. Wśród podjętych działań wraz z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i organizacjami europejskimi wysłany został wspólny list zawierający informacje o sytuacji praw człowieka w Polsce i nasze postulaty do ministrów państw członkowskich UE. List opisuje ostatnie, niepokojące wydarzenia w Polsce i pokazuje przykłady licznych naruszeń praw fundamentalnych i wartości UE. Należą do nich próby podważania niezawisłości sądownictwa, odmowa podporządkowania się decyzjom sądów europejskich (ETSu i ETPCz), ataki na wolność mediów i ograniczenia przestrzeni obywatelskiej. List podkreśla również negatywny wpływ, jaki brak praworządności wywiera na prawa człowieka, w szczególności na prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet oraz prawa osób LGBTI.

Ponadto Federacja odbyła liczne rozmowy z przedstawicielami państw członkowskich w Brukseli oraz spotkania z przedstawicielami ambasad kilku państw, w tym Francji, sprawującej obecnie Prezydencję w UE.
Mamy nadzieję,  że państwa członkowskie UE na wysłuchaniu Polski odważnie zaadresują przedstawione przez nas zagadnienia. Czas aby Polki miały równe prawa co inne obywatelki UE, także w dostępie do aborcji i innych praw reprodukcyjnych i seksualnych!

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *