WEBINARIUM “ABORCJA A PRAWA PRACOWNICZE I SOCJALNE CZ. 1”

Temat aborcji nie jest samotną wyspą ani abstrakcyjnym pojęciem. To realne doświadczenie, które przydarza się konkretnym osobom, które nie wywodzą się tylko z jednego, określonego środowiska. Pełnią różne role społeczne: są matkami, partnerkami, polityczkami, siostrami, aktywistkami, przyjaciółkami, ale też… pracownicami.

Webinarium z 15 czerwca rozpoczęło nasz cykl, w którym chcemy na aborcję spojrzeć inaczej niż zazwyczaj, tj. z perspektywy praw pracowniczych i socjalnych.

Punktem wyjścia była rozmowa z osobami, które przeprowadziły badanie “Zaangażowanie związków zawodowych w Polsce w prawa okołopracownicze – perspektywa związkowców”, które dotyczyło m. in. praw reprodukcyjnych. Wyniki badania zostały opublikowane w periodyku “Polityka Społeczna” Nr 3 (540) 2019:

 • Janiną Petelczyc – ekspertką w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, która w swoich badaniach zajmuje się także rynkiem pracy,
 • Kamilem Matuszczykiem – doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz asystentem badawczym w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę mobilności pracowniczej, demografii, współczesnych rodzin, rynku pracy, organizacji pracowników i pracodawców, opieki długoterminowej czy polityk publicznych.

JAKIE WNIOSKI PŁYNĄ Z NASZEGO SPOTKANIA?

 • aborcja jest sprawą prywatną, kiedy chodzi o decydowanie o swojej ciąży, ale publiczną, gdy chodzi o polityki społeczne, np. dotyczące ochrony zdrowia;
 • aborcja jest sprawą pracowniczą, dlatego, że:
 • dostęp do aborcji zależy czasami od ubezpieczenia zdrowotnego;
 • po aborcji możemy potrzebować zwolnienia lekarskiego – niektóre osoby z obawy przed pracodawcą wykorzystują swój urlop wypoczynkowy lub bezpłatny;
 • po aborcji osoby obawiają się reakcji pracodawcy;
 • aborcja może dotyczyć ciąży powstałej w wyniku gwałtu w miejscu pracy; stan fizyczny i psychiczny osoby, która potrzebuje aborcji lub jest przed/po wpływa na jej możliwości pracy;
 • sytuacja w miejscu pracy (warunki, wsparcie lub jego brak) wpływa na decyzje życiowe podejmowane przez pracownice;
 • zaangażowanie związków zawodowych w walkę o dostęp do aborcji w Irlandii i Argentynie doprowadziły (jako jedne z wielu czynników) do liberalizacji prawa antyaborcyjnego;
 • polskie związki zawodowe, które mogą być partnerami do rozmów o zmianie prawa dot. aborcji to Inicjatywa Pracownicza, Związek Nauczycielstwa Polskiego, OPZZ, OPZZ Konfederacja Pracy;
 • wsparcie, jakie mogłoby być zapewnione w miejscu pracy/przez związki zawodowe to:
 • szkolenia na temat zdrowia reprodukcyjnego;
 • atmosfera bez oceniania decyzji kobiety i bez stygmatyzacji;
 • edukowanie o możliwości wzięcia po aborcji urlopu w wymiarze 8 tyg. płatnego 100% (art. 180[1] Kodeksu pracy) i wsparcie w załatwieniu niezbędnych formalności;
 • poparcie dla liberalizacji prawa antyaborcyjnego lub przynajmniej dekryminalizacji aborcji.

Spotkanie prowadziła Kamila Ferenc – prawniczka i wicedyrektorka ds. programowych Federacji.

Webinarium było możliwe dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *