Sukces kobiecej solidarności – zakończenie zbierania podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety

Zakończyła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem Komitetu „Ratujmy Kobiety”.  Zebrano znacznie więcej podpisów niż wymagana ilość, niezbędna do złożenia projektu ustawy. W akcji „Ratujmy Kobiety” uczestniczyło kilkadziesiąt  organizacji pozarządowych i inicjatyw kobiecych, które odbyły tysiące spotkań w  wielu miastach Polski,  przez 3 miesiące mobilizowały społeczeństwo poprzez demonstracje, Marsz Godności, debaty uliczne,  liczne publikacje dotyczące proponowanej ustawy  inicjatywy Ratujmy Kobiety, a przede wszystkim indywidualne rozmowy i spotkania z osobami  podpisującymi się pod projektem. Wysłuchano tysiące historii kobiet i kilka z nich przytoczymy w czasie konferencji poprzedzającej złożenie projektu do Sejmu.

To sukces kobiecej solidarności, ale  też zaangażowania się mężczyzn, którzy wielokrotnie podpisując się pod projektem  mówili: ratujemy  polskie kobiety. To także wynik gniewu polskich kobiet z powodu realnego zagrożenia  utraty resztki praw reprodukcyjnych, jeśli projekt inicjatywy Stop Aborcji  zostałby  przyjęty przez Sejm.
Tym razem polskie kobiety nie wytrzymały. Wzięły sprawy w swoje ręce. Przez 3 miesiące wzajemnie się mobilizowały do walki o swoją godność i prawa człowieka, walczyły i ceniły każdy podpis.
Wiemy, że  ta ustawa nie wejdzie w życie,  ale zapowiadamy, że to nie koniec naszej walki o prawa kobiet. Będziemy nadal mobilizować  obywatelki i obywateli.  Chcemy ustawy, która  będzie chronić zdrowie i życie kobiet, która pozwoli  kobietom na podejmowanie własnych decyzji dotyczących rozrodczości i która zapewni  edukację seksualną w polskich szkołach oraz szeroki dostęp do nowoczesnej antykoncepcji.  Chcemy, aby Polki  realnie żyły  w  Europie XXI wieku.

Poniżej przedstawiamy listę organizacji oraz grup nieformalnych, które brały udział w zbiórce podpisów. Podkreślamy, że lista jest niekompletna i nie sposób zamieścić na niej wszystkie organizacje i grupy, które zaangażowały się w zbiórkę podpisów:

Centrum Praw Kobiet
Dziewuchy Dziewuchom
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja Równość.info
Inicjatywa Polska
Stowarzyszenie Koalicja Organizacji Demokratycznych KODE
Kongres Kobiet
Krytyka Polityczna
Marsz Godności – Protest Kobiet
Protest Kobiet
Stowarzyszenie Głosy Przeciw Przemocy
Stowarzyszenie Pro-femina
Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej