Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959 r., sprawujący pieczę nad ochroną praw człowieka i jego podstawowych wolności w Europie. Jego siedziba znajduje się w Strasburgu (Francja). Trybunał orzeka na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli państw członkowskich Rady Europy na naruszenie Konwencji i protokołów.  Sprawy z zakresu praw reprodukcyjnych, które były rozstrzygane przed Trybunałem to: Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce oraz Z. przeciwko Polsce (więcej o tych sprawach na stronie).

Odwiedź stronę ETPCz.