POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorką danych osobowych jest Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa, KRS 0000094414, NIP: 525-148-77-23, REGON: 011567735. Federacja chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie Czytaj więcej