POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorką danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa, KRS 0000919580, NIP: 5252875947, REGON: 389928249. Fundacja chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Na przykład narzędzie do subskrypcji biuletynu wykorzystuje ciasteczko służące do zapisania adresu e-mail w bazie adresatów newslettera. Jest ono niezbędne do skutecznego zapisania się na listę newsletterową.

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Biuletyn

Od 2016 r. newslettery Fundacji (ówcześnie Federacji) wysyłane są poprzez Freshmail. Dla celów statystycznych i ulepszania newslettera badamy, jakie treści cieszyły się największą popularnością. Podane przez subskrybentów i subskrybentki dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celu regularnego przesyłania zamówionego biuletynu i informacji o działalności Federacji.

Dane (adres e-mail) przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) wyłącznie w celu przesyłania biuletynu i informacji o działalności Fundacji. Nikomu ich nie udostępniamy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej. Masz prawo dostępu do swoich danych. W każdej chwili można się zwrócić do nas o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania.
W każdym momencie możesz wycofać zgodę na newsletter, klikając na link znajdujący się na końcu każdej wiadomości lub kontaktując się z nami na adres: kontakt@federa.org.pl.

Dane darczyńców

Fundację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu.  Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak Federacja jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane. Na wyrażone mailowo życzenie darczyńcy Fundacja wystawia zaświadczenia na potrzeby odliczenia darowizny i przesyła je na podany adres e-mail.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie stron znajdujących się w domenie federa.org.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie.

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Dokładamy starań, by wszystkie zmiany były zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje Federacja.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@federa.org.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Zastrzegamy sobie ponadto możliwość publikacji na naszej stronie internetowej informacji związanych z tematyką Fundacji, przekazanych nam przez użytkowników w trybie „Opowiedz nam swoją historię”, bez ujawniania danych osoby, od której informacje te pochodzą.