Federacja na 35 sesji Rady Praw Człowieka w Genewie

8 czerwca dyrektorka Federacji zaprezentowała na 35 sesji Rady Praw Człowieka w Genewie stanowisko nt. raportu Grupy Roboczej, zajmującej się eliminacją dyskryminacji kobiet w prawie i w praktyce. W swoim stanowisku dyrektorka Federacji zwróciła uwagę na ignorowanie przez państwa zobowiązań międzynarodowych oraz nierespektowanie obowiązującego, krajowego prawa. Zwróciła się również o zmianę w obszarze prawach dot. aborcji, podkreślając, że kobiety nie mogą być karane ani też stygmatyzowane z powodu nielegalnych aborcji.