O postawach ginekologów/ginekolożek wobec kwestii przerywania ciąży – raport Fundacji STER

Dlaczego w polskiej debacie o aborcji nie słychać w ogóle głosu środowiska lekarskiego? Dlaczego w dyskusjach od lat przewijają się te same dwa, trzy nazwiska lekarzy, którzy mają odwagę krytykować podejmowane cyklicznie próby zaostrzenia i tak już restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej? Dlaczego ginekolodzy i ginekolożki w Polsce nie angażują się społecznie i politycznie w działania, które mogłyby doprowadzić do złagodzenia regulacji dotyczących przerywania ciąży?

Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedzi w najnowszym raporcie Fundacji STER, który powstał na podstawie pogłębionych badań przeprowadzonych wśród polskich ginekologów i ginekolożek.

Raport powstał w ramach projektu „Sojusznicy czy przeciwnicy? Jak przekonać środowisko lekarskie w Polsce do wspierania praw reprodukcyjnych i seksualnych?” i jego głównym celem było rzucenia światła na postawy lekarek i lekarzy w Polsce dotyczących przerywania ciąży. Badania zawarte w publikacji pokazują bariery i przeszkody, które sprawiają, że polskie lekarki i lekarze, zwłaszcza o specjalizacji ginekologiczno-położniczej, nie wspierają zmian w zakresie praw reprodukcyjnych (mających na celu ich liberalizację). Wskazują, co wpłynęłoby na modyfikację ich postaw i ewentualną większą aktywność. Doświadczenia Hiszpanii i Irlandii, również przedstawione w niniejszym raporcie, podpowiadają, jak budować współpracę między środowiskami lekarskimi i organizacjami pozarządowymi oraz ruchami społecznymi opowiadającymi się za zmianą obecnego restrykcyjnego prawa dotyczącego przerywania ciąży.

Więcej informacji o publikacji: http://www.fundacjaster.org.pl/co-robimy/sojusznicy-czy-przeciwnicy-srodowisko-lekarskie-w-debacie-o-prawie-kobiet-do-przerywania-ciazy