KOMUNIKAT PRASOWY WS. SEJMOWYCH GŁOSOWAŃ NAD PROJEKTAMI USTAW DOT. PRZERYWANIA CIĄŻY

Dziś na naszych oczach wydarzyła się historia. Po burzliwych debatach i równie niespokojnym głosowaniu sejmowa komisja rozpocznie prace nad projektami, które mają szansę zmienić w Polsce prawo antyaborcyjne.
Przed debatą sejmową spotykałyśmy się z posłami i posłankami Trzeciej Drogi, by przekonać ich/je do wysłania projektów ustaw dot. aborcji do drugiego czytania. Przygotowałyśmy materiały informacyjne, które przekazałyśmy klubom parlamentarnym. Prowadziłyśmy długie rozmowy, by udało się to, co dzisiaj miało miejsce. Po raz pierwszy od 1996 r. projekty ustaw o legalizacji i dekryminalizacji aborcji będą przedmiotem prac w drugim czytaniu.
Na ten moment czekałyśmy od lat, ale należy pamiętać, że domknął się zaledwie pierwszy etap długiej walki. Na drodze do liberalizacji prawa nadal stoi ogrom pracy, spotkań, dyskusji, negocjacji i głosowań.
Nie boimy się tej pracy, jesteśmy na nią gotowe. Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA od ponad 30 lat wspiera Polki w dostępie do aborcji i walczy o nowe, lepsze prawo. Mamy za sobą dekady walki o legalne, bezpieczne, dostępne przerywanie ciąży, także w szpitalach – to więcej niż ktokolwiek, kto zasiądzie w sejmowej komisji.
Dlatego też nie wyobrażamy sobie, by do prac komisji nie zaprosić także organizacji pozarządowych takich jak Fundacja FEDERA. Wiemy jakie są dziś potrzeby kobiet, to my codziennie rozmawiamy i wspieramy, to my walczymy w szpitalach i edukujemy lekarzy. Prace komisji nie będą ani pełne, ani satysfakcjonujące, dopóki same kobiety nie będą miały w niej swoich przedstawicielek.
Dzisiejsze wydarzenia oczywiście cieszą i nareszcie uchylają drzwi ku rewolucji w ochronie praw kobiet. Jednak do pełnego sukcesu jeszcze daleko. Wiemy, że w sejmowych ławach zasiadają przeciwnicy praw kobiet, wiemy też, że nasze prawa są zbyt często traktowane jako polityczna karta przetargowa. Zrobimy, co w naszej mocy, by zatrzymać tych, którzy za nic mają nasze potrzeby i głos społeczeństwa. Aborcja musi być w Polsce legalna, bezpieczna, zgodna z międzynarodowymi standardami i dostępna w ramach systemu ochrony zdrowia.
Dlatego też cieszymy się, ale bierzemy głęboki wdech i zakasujemy rękawy do dalszej pracy. Bitwę wygrałyśmy, ale walka trwa, a FEDERA nie spocznie, dopóki każda potrzebująca osoba nie będzie miała gwarantowanego systemowo dostępu do aborcji. Bo jesteśmy zawsze po stronie kobiet.