EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA ZAJMIE SIĘ SKARGAMI POLEK NA ZAKAZ ABORCJI

Pamiętacie akcję SKARGA KOBIET? Polegała na wysyłaniu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skarg w związku z decyzją tzw. Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji z powodu ciężkich wad płodu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie ogłosił, że zajmie się rozpatrywaniem merytorycznym części wysłanych do niego skarg. To znaczy, że dostrzega możliwość chociażby POTENCJALNEGO NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA w sytuacji, kiedy kobiety w wieku reprodukcyjnym boją się zajść w ciążę w Polsce ze względu na restrykcyjne prawo aborcyjne.

Trybunał rozpozna 3 grupy po 4 sprawy, czyli łącznie 12 skarg przeciwko Polsce. Nie są to wszystkie, które zostały wysłane w ramach akcji, bo Trybunał wybrał najbardziej przemawiające do niego historie. Być może będą kolejne komunikacje, ale te 12 spraw to też już sukces!

Jakie zawarte są tam historie kobiet? Na przykład:

Mam 27 lat i niedługo wychodzę za mąż. Ostatnio lekarze odkryli, że mój partner ma komplikacje chromosomowe. Moje szanse na zdrową ciążę są mniejsze niż 50%, istnieje wysoko ryzyko aberracji chromosomowych u płodu, który umrze tuż po porodzie. Chciałabym mieć wtedy możliwość podjęcia decyzji o wcześniejszym zakończeniu ciąży. Bez tego boję się nawet próbować walczyć o upragnione macierzyństwo.

Więcej można przeczytać w linkach, które umieszczamy na końcu.

Przed skarżącymi teraz wymienianie pism z polskim rządem, w czym z chęcią za darmo pomoże nasz Zespół Prawny. Wszystkie osoby, które dostały pismo z Trybunału proszone są o zgłoszenie się do Federacji – mówi Kamila Ferenc, prawniczka i wicedyrektorka ds. programowych Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Teraz czekamy na stanowisko rządu w tej sprawie. Zachęcamy też organizacje broniące praw kobiet i antydyskryminacyjne do składania wniosków do ETPCz o możliwość wypowiedzenia się jako „przyjaciółki sądu” (amicus curiae) – mówi r. pr. Agata Bzdyń, członkini Zespołu Prawnego Federacji, współautorka skarg do ETPCz.

W przygotowywaniu skarg pomagała także adw. Monika Gąsiorowska, członkini Zespołu Prawnego od początku jego istnienia.

LINKI DO ZAKOMUNIKOWANYCH SPRAW:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22COMMUNICATEDCASES%22],%22itemid%22:[%22001-211179%22]}

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22COMMUNICATEDCASES%22],%22itemid%22:[%22001-211177%22]}

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22COMMUNICATEDCASES%22],%22itemid%22:[%22001-211176%22]}

Powiązane treści

  1. Komisarka Praw Człowieka Radu Europy apeluje do Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *