SKARGI MAJĄ SENS! SUKCES W SPRAWIE ABORCJI

U jednej z pacjentek wykryto ciężką i nieodwracalną wadę płodu. Prawo do terminacji ciąży zostało potwierdzone przez specjalistkę genetyki klinicznej. Lekarz w szpitalu w środkowo-zachodniej Polsce bezpodstawnie odmówił jednak wykonania aborcji. Do tego potraktował ją w sposób karygodny. Dzięki pomocy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny aborcja ostatecznie odbyła się w szpitalu w Warszawie.

Prawniczka Federacji Kamila Ferenc pomogła pacjentce złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta i odpowiedzieć na argumenty szpitala.

W rezultacie Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził NARUSZENIE PRAW PACJENCKICH:

  • do świadczeń zdrowotnych, czyli dostępu do aborcji;
  • do poszanowania intymności i godności – lekarz szantażował emocjonalnie pacjentkę i traktował ją pogardliwie;
  • do zgody na udział innych osób w udzielaniu świadczeń zdrowotnych – przy badaniu pacjentki obecni byli studenci i osoba sprzątająca (sic!);
  • do dokumentacji medycznej – wiele informacji nie zostało w niej odnotowanych.

CO DALEJ?

  • Rzecznik Praw Pacjenta nakazał szpitalowi przeprowadzenie szkolenia wśród personelu medycznego, podniesienie standardów i przesłanie do Rzecznika raportu o podjętych działaniach w ciągu 30 dni.

To dla nas bardzo ważna sprawa. Pokazuje, że szpitale, które odmawiają aborcji, nie są bezkarne i potwierdza to organ administracji rządowej, czyli Rzecznik Praw Pacjenta. Nasz Zespół Prawny pomoże teraz pacjentce w dochodzeniu zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie jej praw i złożeniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec lekarza, który naruszył jej prawa

– mówi Kamila Ferenc, prawniczka i wicedyrektorka ds. programowych Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Sprawa miała miejsce jeszcze przed publikacją pseudowyroku TK, ale wciąż istnieją przesłanki do aborcji w polskim szpitalu. W przypadku wystąpienia podobnych problemów można zgłaszać się po bezpłatną pomoc do Federacji (prawniczka@federa.org.pl). Wejście na oficjalną ścieżkę pozwala ułatwia zmianę systemową.

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *