PYTAMY O DOSTĘPNOŚĆ ABORCJI W CZASACH PANDEMII

 

Postanowiłyśmy wystąpić do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem, jak ma zamiar przeorganizować publiczny system opieki zdrowotnej, żeby zapewnić ciągłość przeprowadzania zabiegów terminacji ciąży w czasie epidemii.

W odpowiedzi dostałyśmy zapewnienie, że:

  • “wyrok TK” z 22.101.2020 (K 1/2) dot. aborcji jeszcze nie wszedł w życie;
  • aborcja z przesłanek ustawowych jest gwarantowanym świadczeniem zdrowotnym;
  • przesunięcie zaplanowanego zabiegu aborcji z powodu koronawirusa jest możliwe tylko, jeśli nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjentki –> [nasza interpretacja:] jeśli miałoby to prowadzić do załamania psychicznego pacjentki, termin przerwania ciąży nie może być opóźniony; dodatkowo przesunięcie aborcji nie jest możliwe, jeśli miałoby prowadzić do przekroczenia ustawowego terminu na aborcję;
  • jeśli szpital nie może wykonać zabiegu przerwania ciąży z powodu koronawirusa, to musi wskazać inny szpital, w którym jest to możliwe; inaczej będzie to stanowiło nieprawidłowe i nienależyte wykonanie umowy, obarczone sankcjami;
  • w razie wątpliwości, do jakiego szpitala się udać, odpowiedź ma obowiązek udzielić NFZ;
  • klauzula sumienia jest prawem lekarza, nie może się na nią powoływać podmiot leczniczy.

Odpowiedź Minsterstwa Zdrowia ws. dostępu do zabiegów przerwania ciąży w czasie epidemii (4.11.2020)

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *