PRZEŁOMOWE BADANIE INSTYTUTU GUTTMACHERA I WHO WS. NIEPLANOWANYCH CIĄŻ I ABORCJI

Amerykański Instytut Guttmachera we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) opublikował niedawno pierwsze w historii badanie dotyczące relacji między liczbą nieplanowanych ciąż i przeprowadzanych aborcji! Badanie objęło zawrotną liczbę 150 krajów, z czego w 87 przypadkach po raz pierwszy podjęto próbę oszacowania liczby faktycznie przeprowadzanych aborcji.

Dlaczego „faktycznie”? Bo rzeczywistość aborcyjna dzieje się często poza systemem ochrony zdrowia! Badanie Instytutu Guttmachera przedstawia pierwszą tak dużą estymację liczby WSZYSTKICH przeprowadzanych aborcji w przypadku ciąż nieplanowanych, łącznie z tymi, które dzieją się poza statystykami systemu.

Badanie objęło dane z lat 2015-2019, skupiając się na kobietach w zakresie wiekowym 15-49 lat. A co z niego wynikło?

  • Oficjalnie udowodniono, że różnice w dostępie do aborcji istnieją nie tylko między regionami, ale też dostęp do zabiegu jest silnie zróżnicowany WEWNĄTRZ każdego regionu (np. region Azji południowej ma niski dostęp do świadczeń reprodukcyjnych, ale to nie znaczy, że jest on tak samo niski w Butanie i Wietnamie);
  • Choć wiemy, że aborcji najmniej jest w krajach, które gwarantują pełen dostęp do świadczeń reprodukcyjnych (antykoncepcja, aborcja, badania prenatalne), to okazuje się, że ta dostępność nie zawsze związana jest z wysokością dochodu narodowego. Do tej pory zakładano, że kraje rozwinięte (np. Francja, Niemcy, Norwegia, Stany Zjednoczone) „z automatu” plasują się w faktycznej dostępności świadczeń reprodukcyjnych – błąd! Najważniejsze są dobrze zaprojektowane rozwiązania systemowe, które gwarantują faktyczny dostęp do opieki medycznej, niezależnie od wysokości dochodu państwa!

Powyższe wnioski są jednak dość ogólne i niekoniecznie zrozumiałe. Co więc pokazują twarde dane dotyczące regionu Europy wschodniej?

  • Odsetki nieplanowanych ciąż i aborcji są w naszym regionie coraz niższe – w porównaniu do lat 1990-1994, w 2015-2019 były niższe o odpowiednio 64% i 70%;
  • Spada również odsetek nieplanowanych ciąż kończących się aborcją – z 81% w latach 1990-1994 do 67% w 2015-2019;
  • W latach 2015–2019 w Europie wschodniej rejestrowano 6,370,000 ciąż rocznie, z czego 3,290,000 było nieplanowanych, a 2,170,000 kończyło się aborcją. Dla porównania – w Europie zachodniej było to 2,770,000 ciąż rocznie, w tym 990,000 nieplanowanych i 377,000 zakończonych aborcją. Różnice procentowe są ogromne!

Dlaczego badanie jest tak ważne?

  • Bo pełna rzeczywistość aborcyjna pokazuje nam prawdziwe potrzeby reprodukcyjne danej populacji;
  • Bo uzyskane dane pomagają zauważyć niedociągnięcia w systemach ochrony zdrowia i usprawniają opiekę tak, by była zaprojektowana pod osoby potrzebujące aborcji, a nie wyobrażenia polityków;
  • Bo świadomość skali i zakresu potrzeb umożliwia zaprojektowanie najlepszych w danym regionie rozwiązań systemowych!

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *