FEDERA PO RAZ CZWARTY ZORGANIZOWAŁA ZJAZD WIELKIEJ KOALICJI ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

26 i 27 listopada 2022 r. odbył się IV Zjazd Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, w skrócie WKRW.

WKRW powstał w 2017 roku z inicjatywy Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA w celu kontynuacji działań na rzecz praw kobiet po Czarnych Protestach. 

Misja WKRW opiera się na solidarności: Wielka Koalicja za Równością i Wyborem łączy siły polskich (a od niedawna również ukraińskich) organizacji społecznych i inicjatyw prokobiecych w celu pełnej realizacji praw kobiet oraz uzyskania dostępu do legalnej aborcji i ochrony przed przemocą.

Obecnie WKRW tworzy 122 organizacji i grup nieformalnych.

Na tegorocznym Zjeździe WKRW debatowało ponad 50 aktywistek i aktywistów z organizacji kobiecych i równościowych z całej Polski, a także organizacji polonijnych z innych krajów w Europie. Była to przestrzeń na wymianę  doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wspólnie planowanie działań. Szczególnie warto wspomnieć o panelach nt. działań wspierających uchodźczynie i nt. aborcji. Obie części stanowiły wyjątkową okazję poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń. Panel o wspieraniu uchodźczyń oprócz lepszego zrozumienia roli wsparcia uciekających kobiet przed wojną był możliwością usłyszenia potrzeb samych uchodźczyń. Panel o aborcji oprócz poszerzenia wiedzy rozwiał wątpliwości na temat tego, co jest możliwe (o opcjach przerywania ciąży w Polsce przeczytasz tu: https://federa.org.pl/aborcja-poradnik/). 

Oprócz merytorycznych paneli koalicjantki i koalicjanci mieli możliwość poznania organizacji działających we WKRW, porozmawiać o feministycznych strategiach oporu, a także wspólnie zaplanować strategię na przyszłoroczną kampanię wyborczą.

Więcej o działaniach WKRW: strona: https://www.wielkakoalicja.pl/, fb: https://www.facebook.com/wielkakoalicja, instagram: https://www.instagram.com/wielkakoalicja/, twitter: https://twitter.com/WielkaKoalicja

Organizacje i inicjatywy chętne do dołączenia do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem zapraszamy do kontaktu: koalicja@federa.org.pl.

powiązane treści

  1. Przesłuchiwanie przez poniżanie? To nie jest prawo, to nie jest sprawiedliwość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *