ULOTKA O DOSTĘPIE DO ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO W POLSCE DLA UCHODŹCZYŃ I MIGRANTEK W PROCEDURZE UCHODŹCZEJ (NIEBĘDĄCYCH OBYWATELKAMI UKRAINY)

[READ THIS ARTICLE IN ENGLISH HERE]

Na zlecenie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców opracowałyśmy ulotkę o ochronie zdrowia reprodukcyjnego w Polsce dla uchodźczyń i migrantek w procedurze uchodźczej.
Broszura porusza fundamentalne tematy, m.in. antykoncepcji, diagnostyki prenatalnej, badań profilaktycznych, terminacji ciąży.

POBIERZ ULOTKĘ:

GDZIE UCHODŹCZYNIE MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC?

Jeśli doznajesz przemocy, lecz boisz się sama ją zgłosić, możesz powiedzieć o tym lekarzowi i poprosić go, by zawiadomił policję i wypełnił wniosek o założenie Niebieskiej Karty. „Niebieska Karta” to procedura, w której policja dodatkowo czuwa nad rodziną. Sprawdza, czy akty przemocy się powtarzają. Proponuje terapię dla sprawcy przemocy, w razie potrzeby izoluje sprawcę od innych domowników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub problemów z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego, możesz zgłosić się do Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: tel. 22 635 93 95.

Informacji udziela także Petra Medica Sp. z o.o. w Warszawie, która koordynuje pomoc medyczną dla osób w procedurze ubiegania się o ochronę międzynarodową: tel. 22 740 20 20.

Inne miejsca, które wspomagają migrantki:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: tel. 22 556 44 40 wew. 2, w poniedziałki od 10:00 do 13:00.
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: tel. +48 880 145 372, od poniedziałku do piątku między 15:00 a 16:00.
Fundacja Ocalenie: tel. 22 828 04 50

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *