Spotkajmy się na demonstracji “Odzyskać Wybór” 9 kwietnia!

Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny dołączyła do nowo powstałego Porozumienia ODZYSKAĆ WYBÓR – nieformalnej grupy organizacji feministycznych i innych organizacji pozarządowych, kolektywów i grup aktywistycznych, skupionej na walce o odzyskanie zabranego nam 23 lata temu prawa do aborcji.

Dlatego w najbliższą sobotę 9 kwietnia wychodzimy na ulicę, by pokazać, że nie godzimy się na to, aby o naszych życiach i ciałach decydował ktokolwiek inny, niż my same.

Demonstracja ODZYSKAĆ WYBÓR

Warszawa – 9.04.2016 – 14.00

Miejsce: pod Sejmem

Wychodzimy na ulicę, bo nie godzimy się na to, aby o naszych ciałach i naszym życiu decydował ktokolwiek inny, niż my same.
Za długo wmawiano nam, że obecne rozwiązanie to „kompromis”.

Pokażmy, że nie godzimy się na barbarzyńskie prawo, które stawia nas w roli zakładniczek swoich ciąż.

Obowiązująca ustawa antyaborcyjna nie spowodowała zmniejszenia liczby dokonywanych w Polsce aborcji. Szacuje się, że w podziemiu aborcyjnym przeprowadza się co najmniej tyle samo lub nawet dwa razy więcej zabiegów niż przed zaostrzeniem prawa w 1993 roku.
Polki dokonują rocznie 200 000 nielegalnych aborcji. Kwitnie tzw. turystyka aborcyjna – 15% zabiegów jest dokonywanych za granicą; przykładowo w Wielkiej Brytanii Polki stanowią aż 80% cudzoziemek przerywających ciążę.

Choć według prawa kobiety w Polsce mogą legalnie dokonać aborcji w trzech przypadkach, to w praktyce jest to niezwykle trudne, w wielu przypadkach nawet nieosiągalne. Wynika to z konformizmu środowiska lekarskiego, nadużywania klauzuli sumienia, nagonki na kobiety chcące przerwać ciążę, braku znajomości prawa przez społeczeństwo.

Restrykcyjne prawo antyaborcyjne nie spowodowało, że zmniejszyła się liczba dokonywanych aborcji, tylko sprawiło, że ciąże są przerywane w niebezpiecznych i poniżających dla kobiet warunkach, w atmosferze lęku, wstydu i pogardy.

Aborcja przestała być po prostu zabiegiem medycznym. Stała się sprawą polityczną i kartą przetargową, wykorzystywaną w polityce.

Przed transformacją ustrojową kobiety w Polsce mogły legalnie przerywać ciąże w bezpiecznych warunkach, niezagrażających ich zdrowiu ani życiu. Mogły same decydować o swoim ciele, o tym, czy chcą być matkami, czy nie. W 1993 roku to prawo zostało im odebrane, a obowiązująca ustawa została nazwana kompromisem. Fakt istnienia prężnie działającego podziemia aborcyjnego oraz turystyki aborcyjnej pokazuje, że „kompromis aborcyjny” to ściema. Kobiety nadal przerywają ciąże, tyle, że odbywa się to w atmosferze lęku i zastraszania, z narażeniem ich zdrowia i życia. Nawet kiedy przysługuje im prawo do legalnej aborcji, muszą przejść przez serię upokorzeń i zawsze zdane są na czyjąś łaskę. W tym momencie i tak okrojone prawo może być kobietom odebrane całkowicie. W ciągu kilku najbliższych miesięcy politycy_czki oraz księża będą decydować za nas, głosując nad okrutnym i barbarzyńskim projektem ustawy złożonym do sejmu przez fanatyków, którzy są gotowi poświęcać wolność i życie kobiet w imię ideologii.

Porozumienie ODZYSKAĆ WYBÓR  to koalicja organizacji feministycznych i innych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych, walcząca o zabrane nam 23 lata temu prawo do aborcji.

WAŻNE: Demonstracja jest organizowana przez środowiska oddolne, niezrzeszone z partiami politycznymi ani podmiotami komercyjnymi.
Demonstracje pod hasłem ODZYSKAĆ WYBÓR odbędą się też w innych miastach. W sobotę 9 kwietnia odbędą się w Bydgoszczy, Wrocławiu, Poznaniu, Słupsku, Bielsku-Białej, a także Brukseli, Londynie i Dublinie. W niedzielę w Budapeszcie i Paryżu. Tydzień później w Łodzi i Nowym Jorku.

Kontakt dla mediów:

odzyskacwybor.media@gmail.com

+48575828171, +48575828172

#OdzyskaćWybór

Wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/1675945199321639/permalink/1677340009182158/
https://twitter.com/odzyskacwybor