RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FEDERACJI W 2020 ROKU

Ogólnoświatowy zasięg pandemii COVID-19 miał ogromny wpływ na zdrowie reprodukcyjne kobiet na świecie w 2020 roku. Według danych Marie Stopes International 9,5 miliona kobiet straciło dostęp do antykoncepcji i aborcji[1].

Podczas, gdy wiele państw europejskich podjęło decyzje dotyczące ułatwienia dostępu do aborcji farmakologicznej, inne wykorzystały okres pandemii do podejmowania prób legislacyjnych dotyczących zaostrzenia prawa aborcyjnego lub całkowitego zakazu aborcji. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy zaapelował do wszystkich państw europejskich o zapewnienie kobietom dostępu do usług zdrowia reprodukcyjnego w okresie pandemii.

W  Polsce nie tylko nie zadbano o potrzeby kobiet w zakresie zapewnienia minimum praw reprodukcyjnych i dostępu do usług zdrowotnych, ale przygotowano kobietom kolejne próby zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Organizacje ultrakonserwatywne wykorzystały okres pandemii jako dobrą okazje i nawet dużą szansę  do rozprawienia się z problemem praw reprodukcyjnych, głownie aborcji. Tak się stało w Polsce.

W samym środku pandemii, pod obrady Sejmu trafiły dwa projekty obywatelskie. Projekt „Zatrzymać aborcję” przewiduje drastyczne ograniczenie dostępu do legalnej terminacji ciąży poprzez wyłączenie przesłanki o uszkodzeniu płodu lub nieuleczalnej, ciężkiej chorobie, która upoważnia do legalnej aborcji.

Drugi projekt obywatelski zatytułowany „Stop pedofili” proponował zmiany w kodeksie karnym, przewidując kary więzienia dla edukatorów seksualnych i innych osób udzielających edukacji seksualnej zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia.

To nie był koniec  22 października „Trybunał Konstytucyjny” orzekł o niekonstytucyjności legalnej aborcji z powodów embriopatologicznych. Orzeczenie „TK” wciąż nie zostało oficjalnie ogłoszone w Dzienniku Ustaw i teoretycznie obowiązuje ustawa z 1993 roku. Ogłoszenie „orzeczenia” spowoduje niemal całkowity zakaz aborcji w Polsce. Zarząd Federacji wydał stanowisko w tej sprawie, w którym zapewnia o kontynuacji pomocy kobietom w dostępie do legalnej aborcji.

Wydawało się, że okres pandemii COVID-19 w Polsce zdecydowanie sprzyjał w 2020 roku działaniom organizacji fundamentalistycznych. Miały przy tym wsparcie instytucji rządowych i rządzącej partii.  Jednak społeczeństwo polskie zmobilizowane przez środowiska i organizacje kobiece zareagowało zdecydowanie. Mimo pandemii i mimo represji ze strony policji, odbyły się masowe demonstracje w całym kraju. Polki miały także wsparcie instytucji unijnych, parlamentu europejskiego, organizacji międzynarodowych i  środowisk kobiecych z całego świata.Federacja w 2020 roku realizowała program strategiczny , ale z powodu pandemii i także z powodu niespodziewanych zagrożeń dla praw reprodukcyjnych, musiała dostosować swoje działania do sytuacji społecznej i politycznej.


[1] Our response to the Covid-19 crisis, https://mariestopes.org/covid.

CZYTAJ RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FEDERACJI W ROKU 2020

Powiązane treści