Litwa – groźba zaostrzenia prawa antyaborcyjnego

Litewski parlament będzie debatował nad inicjatywą legislacyjną, który znacząco ogranicza prawo do legalnej aborcji pozostawiając tylko dwa przypadki: gwałt i zagrożenie zdrowia i życia kobiety. Ten projekt zgłosiła – po raz kolejny od 2005 roku – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Sieć ASTRA wystąpiła z apelem do prezydentki, premiera i przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej o odrzucenie projektu z uwagi na obowiązek ochrony zdrowia, prywatności i autonomii kobiet. Ponadto 53 członków i członkiń Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wystosowało Pisemną Deklarację Nr 645 przypominającą o społecznych skutkach zaostrzenia prawa antyaborcyjnego oraz obowiązku państwa do zapewnienia najwyższego możliwego standardu ochrony zdrowia.

Koalicja pro-choice w Parlamencie Europejskim, #ALLofUS, także przesłała do litewskich ustawodawców list podpisany przez 90 eurodeputowanych protestujących przeciwko temu projektowi.

Źródło: ASTRA CEE News