List do Komisji Petycji w sprawie projektu PFROŻ

12 stycznia Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpocznie pracę nad rozpatrzeniem petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Oznacza to wszczęcie pracy nad zmianą ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży.

Autorzy petycji wracają do zapalnej kwestii zaostrzenia obowiązującego już w Polsce zakazu przerywania ciąży oraz utrudnienia dostępu do środków antykoncepcji awaryjnej.

W związku z tym wyrażamy głębokie zaniepokojenie i apelujemy do Komisji o niepodejmowanie prac parlamentarnych w obszarze wskazywanym przez autorów petycji.

Przeczytaj list skierowany do Komisji ds. Petycji.