Kampania “Moje Życie – Moja Decyzja”

Kampania „Moje życie – moja decyzja” poświęcona była promocji prawa kobiet do samostanowienia, w tym prawa do legalnego przerwania ciąży, antykoncepcji i edukacji seksualnej. Na kilkunastu planszach skonfrontowano stan przestrzegania tych praw w Polsce z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Punktem odniesienia kampanii były dwa manifesty kobiet, które publicznie oświadczyły, że przerwały ciążę. W 1971 roku 343 Francuzki, wśród nich Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Simone de Beauvoir, Margueritte Duras, Francoise Sagan i Marina Vlady, ogłaszają publicznie, że przerywały ciąże. Solidarność Francuzek doprowadza do zmiany prawa. W 1975 roku aborcja we Francji staje się legalna. Odtąd kobiety decydują same o sobie. W 1971 roku w Niemczech ponad 3000 kobiet, wśród nich Romy Schneider, Senta Berger i Erika Runge, złożyło oświadczenia następującej treści:
“Usunęłam ciążę. Jestem przeciwko §218, a za dziećmi chcianymi. My, kobiety nie chcemy jałmużny od ustawodawcy (…) Żądamy powszechnej oświaty seksualnej i wolnego dostępu do środków antykoncepcyjnych! Żądamy prawa do przerywania ciąży na rachunek kasy chorych.”

W ramach Kampanii zaprezentowano prace o wymiarze edukacyjnym oraz plakaty nadesłane na konkurs przygotowane przez polskich artystów. Ekspozycja   została wystawiona po raz pierwszy we wrześniu 2002 roku w Dawnej Fabryce Norblina w Warszawie. Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie dyskusyjne, podczas którego o prawie kobiet do przerwania ciąży rozmawiali: Kinga Dunin, Kazimiera Szczuka, Kamil Sipowicz i Wanda Nowicka. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób.
Wystawa była prezentowana w Warszawie, Zabrzu, Poznaniu, Władysławowie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Sosnowcu, Łodzi, Słubicach oraz w Sejmie RP.