RAPORT KOMISJI FEMM – PRAWA REPRODUKCYJNE I SEKSUALNE A KLAUZULA SUMIENIA

Okładka raportu ""Sexual and reproductive health and rights and the implication of conscientious objection"

Z wielką radością przedstawiamy Wam nowość –  “Sexual and reproductive health and rights and the implication of conscientious objection”, czyli raport o zdrowiu i prawach seksualnych i reprodukcyjnych oraz o tym, jaki wpływ na nie wywiera klauzula sumienia.

Raport powstał on na zamówienie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego.

To kilkudziesięciostronicowe opracowanie skupia się na stanie prawnym i praktyce z zakresu zdrowia reprodukcyjnego m. in. aborcji, antykoncepcji, infekcjach przenoszonych drogą płciową, standardach okołoporodowych, przemocy seksualnej czy korekcie płci.

Klauzula sumienia w wymiarze międzynarodowym

Raport podaje dane statystyczne dot. całej Europy, ale szczegółowo bada sytuację w sześciu krajach: Czechach, Włoszech, Chorwacji, Portugalii, Szwecji i Polsce.  Analizę dot. Polski opracowała Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Publikacja pozwala poznać i porównać rozwiązania stosowane przez różne kraje, więc każda osoba znajdzie w nim coś ciekawego i inspirującego dla siebie. 

Mamy nadzieję, że raport – wskazujący najważniejsze bariery, braki i rekomendacje zmian – będzie często używanym narzędziem w rękach decydentów i decydentek zarówno na poziomie międzynarodowym i krajowym. Zachęcamy do jego czytania i promowania.

Wykorzystujmy to narzędzie, by wywierać nacisk na decydentów i walczyć o ochronę naszych fundamentalnych praw!

Raport “Sexual and reproductive health rights and the implication of conscientious objection” w PDF

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *