Demonstracja Ratujmy Kobiety

W odpowiedzi na realne zagrożenie wprowadzenia w życie drakońskiego projektu ustawy “Stop Aborcji”, 18 września 2016 roku Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała demonstrację “Ratujmy Kobiety”. Tego dnia wyraziłyśmy sprzeciw wobec projektu, który odbierał nam, kobietom, prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu, oraz który:

– zakazuje przerwania ciąży także wtedy, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu lub kazirodztwa,
– nakazuje utrzymanie ciąży także wtedy, gdy zagraża życiu i zdrowiu kobiety,
– każe rodzić nawet gdy rozwijający się płód ma wady prenatalne, a dziecko po urodzeniu będzie skazane na niewyobrażalne cierpienie do końca życia,
– skazuje kobiety na karę pozbawienia wolności tylko dlatego, że dokonały wyboru zgodnego z ich sumieniem.

————-

Demonstrację odbyła się przy wsparciu:

Akcja Demokracja
Amnesty International Polska
Centrum Praw Kobiet
Dziewuchy Dziewuchom
Federacja Młodych Socjaldemokratów
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Edukacja Równość Aktywność Dialog Era Dialogu
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Równość.info
Grupa Edukatorek Seksualnych PONTON
Inicjatywa Polska
Koalicja KARAT
Kongres Kobiet
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA Kobiet
Krytyka Polityczna
Marsz Godności – Sztab
Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych
Ostra Zieleń
Partia Inicjatywa Feministyczna
Partia RAZEM
Partia Zieloni
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Protest Kobiet
Ruch Kobiet Twojego Ruchu
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stowarzyszenie Głosy Przeciw Przemocy
Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna
Stowarzyszenie Koalicja Organizacji Demokratycznych KODE
Stowarzyszenie Pro Femina
Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej
Te Tematy
Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom

Zobacz zdjęcia z demonstracji: