ZAAPELUJ DO MIASTA O INTERWENCJĘ WS. KRWAWYCH BANERÓW

Władze miast biorą pełną odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców, a ta w ostatnich latach spadła ze względu na przyzwolenie na epatowanie drastycznymi i kłamliwymi obrazami przez Fundację Pro-Prawo do Życia i Fundację Życie i Rodzina, które mają na celu obrzydzenie zabiegu medycznego, jakim jest aborcja, wprowadzenie przekłamań do debaty publicznej i zastraszenie dzieci i młodzieży.

Drastyczne antyaborcyjne obrazy mają traumatyczny wpływ na dzieci, które nie są w stanie zrozumieć złożoności debaty publicznej odbywającej się wokół zabiegów przerywania ciąży ani nie dysponują aparatem krytycznym, dzięki któremu mogłyby samodzielnie przeanalizować prezentowane treści. Jak podkreślają psycholodzy i psycholożki (Michał Witkowski, Bartłomiej Dobroczyński, Małgorzata Skalska, Agnieszka Balla), bannery mogą powodować koszmary nocne i negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie dzieci i nastolatków w dalszym życiu.

Miasto, miasteczka i wsie to dobro wspólne nas wszystkich, nie powinny być zatem oddane wąskiej grupie uprzywilejowanych fundamentalistów, by mogli uprawiać w jego przestrzeni krzywdzącą innych samowolę. Wierzymy, że władze lokalne mają wystarczające narzędzia, by o tę przestrzeń zadbać i uwolnić ją od wizualnego terroru.

Zaapeluj do decydentów o zajęcie się problemem terroryzowania mieszkańców i mieszkanek brutalnymi i zmanipulowanymi w swej treści bannerami prezentowanymi w przestrzeni publicznej za pomocą samochodów dostawczych lub podczas zgromadzeń w ważnych miejscach dla lokalnej społeczności.

Weź udział w Facebookowym evencie, wyślij maila i zwiększ skuteczność, zapraszając do działania znajomych

Pobierz  wzór petycji; adresy do wysyłki w przypadku Warszawy: Sekretariat.GP@um.warszawa.pl; sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl; Sekretariat.BE@um.warszawa.pl; Sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl; Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl

Wzór jest edytowalny, więc można zmienić adresatów na urzędy w innych miejscowościach.

****
Widzisz manipulacyjny banner/ furgonetkę/ zgromadzenie? Zrób zdjęcie (w przypadku furgonetki z numerem rejestracyjnym) i złóż zawiadomienie/ skargę! Gotowe wzory => bit.ly/stopbannerom

sukcesy

Zapoczątkowana przez nas akcje przyniosła wymierne korzyści. Biuro Edukacji warszawskiego ratusza skierowało do  burmistrzów dzielnic pismo ws. krwawych bannerów z podaniem różnych rozwiązań, jakie dyrektorzy szkół mogą wykorzystać, by chronić uczniów i uczennice przed widokiem drastycznych treści. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Urzędu Miasta St. Warszawy skierowało naszą petycję do prokuratury z prośbą o ocenę, czy eksponowanie bannerów w miejscach publicznych nie stanowi przestępstwa lub wykroczenia. Zapoznaj się ze wszystkimi odpowiedziami władz miejskich. #PresjaMaSens To nie koniec akcji, nadal będziemy walczyć o przestrzeń wolną od antyaborcyjnych manipulacji i zachęcać osoby z innych miast i miasteczek do działania. Dołącz do nas!