ZAŁOŻENIE WEWNĄTRZMACICZNEJ WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNEJ NA NFZ (MAMY BAZĘ PLACÓWEK)

 

 1. CO TO JEST WEWNĄTRZMACICZNA WKŁADKA ANTYKONCEPCYJNA I CZY JEST PŁATNA?

Przeczytaj notatkę w naszym słowniku.

Założenie i usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (tzw. spirala) jest darmowe w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to świadczenia gwarantowane. 

Za samą wkładkę, ale tylko za wkładkę, trzeba zapłacić. Ceny wahają się od 100 do 900 zł w zależności od rodzaju i producenta. 

W reakcji na doniesienia o tym, że placówki żądają zapłaty za  założenie/usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, podpowiadamy, jak działać.

 1. PLACÓWKI, KTÓRE ZAKŁADAJĄ WKŁADKI NA NFZ

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi. NFZ nie refunduje znieczulenia przy założeniu wkładki, możesz o nie poprosić odpłatnie. 

FEDERA przeprowadziła na własną rękę monitoring gabinetów ginekologicznych i mamy już pierwsze wyniki:

Obok nazw i adresów placówek dodałyśmy odpowiedź z placówki na nasz wniosek, abyście zawsze mogły powołać się na nią podczas wizyty. Umawiając się do placówki warto mieć ją wydrukowaną lub mieć zapisaną na komórce.

W razie problemów przygotowałyśmy drabinkę interwencji, w tym gotowe wzory skarg.

Pracujemy teraz nad monitoringiem województwa mazowieckiego, pomorskiego i podkarpackiego.

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi.

A póki co zachęcamy do korzystania z bazy placówek, które sprawozdają się do NFZ z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych. Sprawdź, gdzie jest najbliższa placówka!

BAZA PLACÓWEK OTRZYMANA OD NFZ, KTÓRE ZAKŁADAŁY WKŁADKI W 2020 ROKU

Baza jest w programie Excel. Aby znaleźć swoją lub pobliską miejscowość skorzystaj z funkcji filtra.

Można też udać się do przychodni, która nie widnieje w bazie. Możliwe, że brak sprawozdawczości w tym zakresie wynika z braku osób, które próbowały wyegzekwować to świadczenie. Decydujące znaczenie ma kontrakt na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, zwykle mają je przychodnie ginekologiczne, ginekologiczno-położnicze, endokrynologiczno-ginekologiczne i patologii ciąży.

Może się zdarzyć, że placówka znajdująca się w bazie, odmówi. Wówczas przejdź do punktu 3. i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi.

 1. ZAŁOŻENIE WKŁADKI NA NFZ. CO W RAZIE PROBLEMÓW?

W przypadku odmowy na poziomie rejestracji lub ze strony lekarza/lekarki:

 • powołaj się na pismo Ministerstwa Zdrowia, które potwierdza, że założenie wkładki jest świadczeniem gwarantowanym i powinna je wykonać każda placówka,
 • powołaj się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu (pismo z NFZ z 24 stycznia 2019 r., znak DSOZ.401.133.2019.5096.AJA.). Najlepiej miej je przy sobie,
 • żądaj odmowy na piśmie i wpisania jej do dokumentacji medycznej,
 • jeśli rozmowa z lekarzem/lekarką nie przyniesie skutku, porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357)
 • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres), dołącz kopię odmowy założenia wkładki, jeśli masz (gotowy wzór skargi),
 • zadzwoń do wojewódzkiego oddziału z prośbą o interwencją w placówce,
 • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta.

W razie wątpliwości, skontaktuj się z nami.

 1. “SPIRALA DLA NIERÓDEK” – OBALAMY MITY

Często słyszymy, że powodem odmowy założenia wkładki jest to, że kobieta nie rodziła. To bezpodstawna odmowa. Dla uniknięcia takiej sytuacji warto wziąć ze sobą stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które określa przeciwwskazania do stosowania antykoncepcji hormonalnej i wewnątrzmacicznej:

  “System wewnątrzmaciczny z lewonorgestrelem, szczególnie ten o mniejszych wymiarach, można zakładać u nieródek”.

 1. JUŻ ZAPŁACIŁAŚ ZA ZAŁOŻENIE/USUNIĘCIE WKŁADKI. CO ROBIĆ?

Zażądaj zwrotu opłaty za założenie wkładki w publicznym gabinecie.

Jeśli placówka z kontraktem z NFZ pobrała opłatę za założenie lub usuniecie wkładki – mimo posiadanego przez Ciebie ubezpieczenia zdrowotnego – możesz zażądać zwrotu pieniędzy! 

Wypełnij przedsądowe wezwanie do zwrotu opłaty! W razie pytań, wątpliwości, skontaktuj się z naszym Zespołem Prawnym (zespol_prawny@federa.org.pl).

Termin przedawnienia roszczenia o zwrot opłaty to 6 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, a bieg przedawnienia rozpoczyna się dzień po nienależnym pobraniu opłaty.

Nie ma negatywnych konsekwencji przy wysłaniu przesądowego wezwania po 6 latach. Dopiero po wniesieniu do sądu pozwu o zwrot opłaty można spodziewać się zarzutu przedawnienia. Jeśli druga strona go prawidłowo podniesie, to można przegrać sprawę.

Podobne treści

 1. antykoncepcja wszystko co musisz wiedzieć grafika webinaru 1 października