Unia Europejska. Zdecydowany głos w/s przemocy wobec kobiet

13 czerwca Joseph Filletti w imieniu obecnej prezydencji w Radzie UE oraz Věra Jourová, komisarz UE ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równości Płci podpisali w imieniu Unii Europejskiej Konwencję Rady Europy traktującą o zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

W sytuacji, gdy polski rząd wyraźnie sygnalizuje chęć wypowiedzenia Konwencji, podpisanie tego dokumentu przez Unię Europejską jest dla nas, Polek, szczególnie istotne. Przede wszystkim jest to wyraźny sygnał dla państw członkowskich, aby podpisały i ratyfikowały Konwencję regulującą standardy walki z przemocą wobec kobiet. To z kolei wskazuje na umocnienie pozycji Konwencji Stambulskiej na arenie międzynarodowej i większy nacisk na jej przestrzeganie. 

źródło: www.coe.int/en/web/portal/-/eu-signs-council-of-europe-convention-to-stop-violence-against-women