ŚWIAT WEDŁUG ORDO IURIS. RELACJA Z FORUM PRAW I WOLNOŚCI

“Na ironię zakrawa fakt, że w 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka organizatorzy i uczestnicy Forum kwestionują zasadność ochrony praw ujętych w późniejszych dokumentach międzynarodowych; praw według nich „sztucznie wykreowanych”, „wymierzonych w człowieka”. Mowa o szerokim katalogu praw socjalnych, reprodukcyjnych, seksualnych, antydyskryminacyjnych. […] Bądźmy czujni i czujne, bo grupa prawników o wielkim wpływie na decydentów w kraju i za granicą szykuje nam ultrakonserwatywną kontrrewolucję. Stawką w tej walce nie są kwestie światopoglądowe, ale prawa człowieka”, pisze nasza koordynatorka ds. komunikacji, relacjonując Forum Praw i Wolności zorganizowane przez Ordo Iuris i sojuszników zwalczających wartości demokracji liberalnej.

Jaką wizję sprawiedliwości i prawodawstwa mają ultrakatolickie grupy, z Ordo Iuris na czele? Jakie prawa i wolności wymagają – ich zdaniem – szczególnej ochrony, a jakie należy znieść? Wgląd w ich sposób myślenia, argumentacji i modus operandi dało zorganizowane 10 czerwca 2018 roku Forum Praw i Wolności.

Forum przygotował Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR) oraz Stowarzyszeniem KoLiber jako „największe wydarzenie poświęcone prawom człowieka w naszym kraju”. Sponsorem imprezy, która odbyła się w salach konferencyjnych Stadionu Narodowego, było PKP Informatyka należące do spółki Skarbu Państwa PKP S.A. W przedsięwzięcie włączyli się m.in. przedstawiciele Instytutu Allerhanda, Klubu Jagiellońskiego, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Dużych Rodzin 3+, Fundacji Court Watch i Fundacji „Rodzice Szkole”.

Pełny tekst relacji na portalu Krytyki Politycznej.